úterý, 05 září 2017 09:47

Ohlédnutí za prázdninami 2016/2017

Napsal(a)
Budova Horská 59 - zadní vchod Budova Horská 59 - zadní vchod Ing. Vladislav Sauer

I v letošním roce v průběhu prázdnin probíhaly vedle běžných oprav, vedoucích ke zlepšení prostředí pro výuku žáků (např. vymalování některých učeben v budově školy ul. Horská 618) další rozsáhlejší akce.

Nejvýznačnější z nich bylo zahájení akce rekonstrukce šaten budovy školy v ul. Horská 59. Stávající šatní boxy ohraničené drátěným pletivem byly nahrazeny prostory s uzamykatelnými šatními skříňkami. Současně byl vybudován nový vchod s hliníkovou konstrukcí zakrytí. Prostor je navíc doplněn stojany pro kola žáků. Součástí je i komplexní oprava fasády budovy a klempířských prvků. V letošním roce bude opravena zadní část fasády a bok budovy školy směrem k Trutnovu. Dokončení bude provedeno v následujícím roce. Celkové náklady této akce budou činit za oba roky probíhající rekonstrukce téměř 6 milionů Kč. Pro doplnění – budova školy je památkově chráněný objekt.

Druhou význačnou prázdninovou akcí byla inovace počítačové sítě školy, spočívající ve výměně serveru a v instalaci operační systému Microsoft Windows Server 2016. Spolu s tím byla nově vybavena jedna počítačová učebna a na žákovských počítačích byl nainstalován nejnovější operační systém Microsoft Windows 10.

Související položky (podle značky)