čtvrtek, 10 září 2015 14:33

Ohlédnutí za prázdninami 2014/2015

Napsal(a)
Rekonstrukce chodby v budově Školní 101, Trutnov Rekonstrukce chodby v budově Školní 101, Trutnov Luděk Dušek

I v letošním školním roce 2014/2015 v průběhu prázdnin probíhaly vedle běžných oprav, vedoucích ke zlepšení prostředí pro výuku žáků (např. vymalování některých učeben v budově školy ul. Horská 59, ul. Horská 618) další rozsáhlejší akce.

Nejvýznačnější z nich je dokončení rekonstrukce budovy školy v ul. Školní 101. V letošním roce bylo v průběhu prázdnin stavebně obnoveno 7 učeben a chodby školy (opravy omítek, výměna podlahové krytiny, malování). Spolu s tím došlo k výměně oken a parapetů. Navíc jsme v budově nainstalovali nový přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém. V učebně PC došlo ke změně uspořádání učebny z důvodu zvýšení počtu žákovských míst na počet 24 z důvodu vhodnějšího dělení na skupiny žáků. Rovněž byla obnovena fasáda jižní strany budovy školy. Celkové náklady na rekonstrukci budovy školy ul. Školní 101 činí za oba roky probíhající rekonstrukce téměř 6 milionů Kč.

V budově školy v ul. Horská 618 byla provedena opravy venkovní kanalizace a dále rekonstrukce chlapeckých sociálních zařízení v pavilonu B. Celkové náklady této akce činily téměř 1 milion Kč.

Na pracovišti pro praktické vyučování v Mladých Bukách proběhla rekonstrukce učebny pro zhotovení desek plošných spojů v nákladu 120 tis. Kč. Všechny výše uvedené akce byly hrazeny z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.

Související položky (podle značky)