středa, 20 prosinec 2017 09:07

Exkurze ve společnosti Siemens s.r.o., Trutnov

Napsal(a)
Na exkurzi v Siemensu Na exkurzi v Siemensu Bohumil Slanina

Dne 13. prosince 2017, žáci čtvrtého ročníku SPŠ Trutnov, oboru Slaboproudá elektrotechnika, absolvovali exkurzi ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika ve volanovské průmyslové zóně v Trutnově.

Studenty úvodním slovem přivítal ředitel závodu Ing. Eduard Tannhȁuser. Při úvodním seznámení byla žákům promítnuta prezentace firmy, ve které se seznámili s historií společnosti, výrobním portfoliem a předpokládaným dalším vývojem a rozvojem firmy v oblasti digitalizace výroby v souladu s novým trendem tzv. “Průmysl 4.0“.

Následovala prohlídka provozovny. Při prohlídce byli žáci seznámeni s výrobou a jednotlivými pracovišti, činnostmi a rovněž jim byla zodpovězena řada dotazů.

Vedoucí výroby a hlavní technolog, kteří žáky prováděli výrobními prostory, je velice přístupnou a zajímavou formou seznámili s celou řadou technologických řešení výroby. První zkušeností, kterou žáci měli, byl způsob ochrany výrobků proti účinkům statické elektřiny, a to přilepením uzemňovacích pásků na obuv a oblečením plášťů, pomocí kterých je antistatická ochrana realizována.

Při exkurzi byli podrobně seznámeni s technologií výroby stykačových systémů a motorových spouštěčů. Dále pak s výrobou desek s plošnými a jejich osazování součástkami, klasickými i SMD. Kromě toho žáci mohli velice zblízka sledovat i pájení klasickou pájecí vlnou a řadu dalších, neméně zajímavých technologických postupů. Uplatnění vlivu digitalizace a automatizace na výrobu byla vidět během celé prohlídky. Řada pracovních činností se digitalizací zjednodušila, zpřesnila a zrychlila. Například kontrola úplnosti a funkčnosti elektronických obvodů je většinou řešena digitálně, namísto dřívější vizuální kontroly člověkem za pomocí lupy a měřicích přístrojů.

Exkurze v závodě Siemens obohatila žáky řadou nových poznatků a vhodně doplnila teoretické poznatky získané studiem.