úterý, 10 duben 2018 11:52

Úspěch ve 3D modelování v Autodesk Academia Design 2018

Napsal(a)
David Zhouf David Zhouf Ladislav Řezníček

Skvělé 5. místo vybojoval David Zhouf ve 24. ročníku mezinárodní soutěže studentů a učitelů středních škol ve 2D kreslení, 3D modelování a 3D tisku.

Z naší školy se soutěže, která se konala ve dnech 6.–7.  dubna 2018 v kampusu VUT Brno, v budově Fakulty strojního inženýrství, účastnili dva žáci oboru Strojírenství - počítačová grafika:

  • V kategorii 2D - Aleš Baklík (3. ročník)
  • V kategorii 3D modelování - David Zhouf (4. ročník)
Ze soutěže Autodesk Academia Design 2018

Vlastní soutěž probíhala ještě v pátek odpoledne po příjezdu do místa konání soutěže. Úkolem v kategorii 2D bylo v limitu 60 minut bezchybně překreslit výkres svařovací sestavy (včetně kót, tolerancí tvaru a polohy) podle předlohy – viz příloha pro představu čtenáře. Aleš Baklík se v konkurenci 31 soutěžících umístil na 20. místě.

V kategorii 3D bylo úkolem vymodelovat jednotlivé díly makety diferenciálu automobilu a provést jejich sestavení do funkčního celku. Sestava obsahovala 12 částí, 8 bylo zpracovaných, 4 součásti bylo nutné vymodelovat (pro představu náročnosti je k nahlédnutí zadání výkresu ve 2D „ LEVÉ KLECE“, kterou bylo nutné pro další postup vymodelovat). To vše opět v časovém limitu 60 minut. V této úloze se David Zhouf umístil na 5. místě z 32 účastníků soutěže.

V kategorii 3D tisk měl tříčlenný tým (složený losováním) za úkol vymodelovat, vytisknout ve 3D funkční model středověkého dobývacího zařízení – vrhače kamenů. Tato disciplína probíhala v pátek odpoledne a končila v sobotu dopoledne (noční doba byla vyhrazena tisku). Vytvořené modely jsou na připojené fotografii.

Modely z 3D tiskárny

Závěr úspěšné akce patřil doprovodnému programu – návštěvě VIDA science centra v areálu brněnského výstaviště.

Oba soutěžící vzorně reprezentovali SPŠ Trutnov a prakticky prokázali nadstandardní úroveň získaných uživatelských dovedností při používání programů Autodesk v rámci výuky.

Škola je zapojena do programu Autodesk Academia Program, v rámci kterého mohou žáci získat v průběhu výuky mezinárodně uznávaný certifikát firmy Autodesk. V rámci tohoto programu, mohou také žáci po celou dobu studia používat špičkové profesionální programy této firmy zcela zdarma. Více informací o programu Autodesk Academia Program...