středa, 06 duben 2016 11:16

Strojař roku 2016

Napsal(a)
Zleva: V. Sauer, D. Papíková, J. Jirouš, M. Žilka (Strojař roku 2016), T. Voňka, R. Kasper Zleva: V. Sauer, D. Papíková, J. Jirouš, M. Žilka (Strojař roku 2016), T. Voňka, R. Kasper Luděk Dušek

Výsledky školního kola tradiční soutěže „Strojař roku“, určené studentům 4. ročníku oboru strojírenství – počítačová grafika, konané 30. března 2016.

Soutěž „Strojař roku“ je na naší škole pořádána od roku 2003 a letos se jednalo o  14. ročník. Už od samého začátku si organizátoři Ing. Milan Fink a Ing. Josef Pacák kladli za cíl nejen vybrat nejlepšího strojaře v daném školním roce, ale také nabídnout žákům možnost přípravy na praktickou maturitní zkoušku. Žáci totiž řeší úkoly z maturitních předmětů Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie, ve kterých provádějí technické výpočty, navrhují materiály i technologii výroby a zpracovávají technickou dokumentaci.

Výsledky letošní soutěže:

  1. Marek Žilka
  2. Jan Jirouš
  3. Tomáš Voňka

Od prvopočátků organizování soutěže dostával vítěz diplom a byl zvěčněn s putovním pohárem. Později přibyly knižní poukázky od Nadačního fondu a v některých letech se podařilo získat dary od dalších sponzorů. K diametrální změně došlo od navázání spolupráce naší školy s firmou KASPER KOVO s.r.o. v roce 2015. Ceny v podobě tabletů a externích disků jsou velmi hodnotné, motivující a určitě zajímavé pro další studium i pro technickou práci.

Letošní vyhlášení vítěze proběhlo dne 5. dubna 2016 za účasti Ing. Rudolfa Kaspera, jednatele a majitele firmy KASPER KOVO s.r.o. a Mgr. Dagmar Papíkové, personální manažerky. Za naši školu se akce účastnil Ing. Vladislav Sauer, ředitel školy a Ing. Ladislav Řezníček, statutární zástupce ředitele.

Na vyhlášení vítěze soutěže a předání cen třem nejlepším navázala diskuze Ing. Kaspera se studenty o technické práci, perspektivách technického vzdělání, chodu strojírenské firmy až po vybídnutí ke studiu cizích jazyků. Celé setkání mělo velmi neformální atmosféru a určitě bylo podnětné.