pondělí, 04 září 2023 10:36

Modernizace CNC strojů pro zkvalitnění výuky na pracovišti v Mladých Bukách

Naše škola tak jako jedna z mála odborných středních škol v regionu disponuje vyspělou technikou v oblast obrábění na CNC strojích. V červnu došlo k dalšímu zkvalitnění v této oblasti zakoupením nového řízení pro dva CNC stroje.

Došlo tak k přechodu na systém MIKROPROG – verze 4,01 WIN včetně výměny celé řídící jednotky. Ta je v moderním provedení, má již dotykový displej řadu nových možností a výhod plynoucích mimo jiné z užití platformy operačního systému Windows.

Naši žáci se již od září letošního školního roku budou seznamovat v oblasti strojírenství s nejmodernějším řízením pro stroje FCM 22 CNC a SRL 20 CNC, tedy jedná se o metodu frézování a soustružení.

Tímto navazujeme na kvalitní přípravu k přechodu na profesionální systémy řízení CNC strojů, jako je HEIDENHAIN DP620 a HEIDENHAIN TNC 640 víceosé obrábění, které používáme pro další dva CNC stroje, která máme k dispozici také v odborných dílnách v Mladých Bukách.

Věříme, že tuto modernizaci ocení všichni, kdo budou na naší škole danou problematiku studovat a tím budou lépe připravení pro trh práce, který na nás všechny klade neustále nové požadavky na odbornou vzdělanost.