Novinky - Blog

pátek, 15 září 2023 10:35

Ohlédnutí za prázdninami

I v průběhu letošních prázdnin se uskutečnily akce zlepšující stavební stav budov školy či prostředí a vybavení učeben.

V oblasti ICT:

  • Dokončení komplexní obnovy strukturované kabeláže v Mladých Bukách včetně Wi-Fi pro pokrytí všech prostor školy dle nejnovějších standardů.
  • Instalace nového serveru ve Školní 101 a konsolidace stávajících serverů včetně úpravy klimatizace datového centra.
  • Výměna serveru počítačové sítě v budově školy v Mladých Bukách.
  • Instalace 17 nových výkonných počítačů do odborné učebny pro výuku programování a vývoj aplikací.
  • Instalace 15 nových výkonných počítačů do odborné učebny pro výuku operačních systémů a počítačových sítí.
  • Komplexní prázdninová údržba všech počítačů v učebnách a dataprojektorů.
  • Instalace nového LED osvětlení 5 kmenových učeben v budově školy ve Školní 101.

V oblasti investičních nákupů proběhlo výběrové řízení na dodavatele brusky nakulato a pro dodavatel 2 konvenčních soustruhů s digitálním odměřování pro žáků oborů Nástrojař a Strojírenství – počítačová grafika.

Byly provedeny další údržbové práce ‑ výmalba některých učeben, výměna podlahových krytin, výměna poškozených lavic a židlí, …. A v neposlední řadě byl proveden komplexní úklid školy.