pondělí, 23 listopad 2020 09:15

Tablety ve výuce jazyků

Napsal(a)
Tablety ve výuce cizích jazyků Tablety ve výuce cizích jazyků Mgr. Jan Matějec

Škola vybavila učebnu jazyků tablety k využití multimediálních on-line materiálů při výuce.

Naše škola využila čas, kdy se studenti učí z domova, k vybavení učebny jazyků tablety pro podporu moderních metod ve výuce. Studenti budou tablety využívat pro práci s interaktivní učebnicí, s online aplikacemi pro výuku jazyků a ke skupinové i individuální práci na projektech, ale i k testování.

Počet tabletů odpovídá kapacitě učebny. Každý student tak může pracovat individuálně na zadaném úkolu. Studenti zatím museli k on-line aktivitám využívat vlastní zařízení, která ale nejsou vždy vhodná pro soustavnou a soustředěnou práci s informačními zdroji.

Zatím si tablety musí na studenty ještě počkat, ale věříme, že se žáci brzy do školy vrátí a že pořízení nové techniky nám pomůže motivovat žáky k zodpovědnému využívání informačních technologií, zadávat skupinové projekty a multimediální prezentace a naučit žáky pracovat s informacemi z různých zdrojů.