úterý, 25 leden 2022 07:52

Nová učebna automatizační techniky

Napsal(a)
Učebna automatizační techniky Učebna automatizační techniky Jan Kafka

Jak se dnes obecně říká, máme tu „dobu Covidovou“. V nedávné době byli žáci dlouhé týdny na distanční výuce, školy jako by spaly. Ale to bylo jen zdání. V té době bylo v naší škole živo. V areálu v Mladých Bukách vznikala nová učebna pro výuku automatizační techniky. Teď je již dokončená, už na ní začala řádná výuka.

Učebna slouží přede vším pro výuku programování programovatelných automatů (PLC) a robotů. Využívají ji zejména žáci oboru Slaboproudá elektrotechnika. Programovatelné automaty jsou taková zařízení, která dokáží řídit celé složité výrobní linky, včetně mnoha robotů. Pro programování využíváme nejnovější software TiaPortal od firmy Siemens, který je pro žáky nainstalován na deseti noteboocích. Pro praktické vyzkoušení programu je potom žákům k dispozici úsek skutečné výrobní linky, kde si žáci mohou prakticky vyzkoušet svůj vytvořený program.

Pro praktická cvičení slouží žákům i dva modely výrobních linek tzv. MPS stanice od firmy FESTO, která škola letos pořídila za více než 350 tisíc Kč. Pro ty žáky, kteří už něco o programování vědí, je k dispozici funkční jednoúčelový stroj pro třídění kontaktů. Protože od tohoto stroje máme veškerou dokumentaci, mohou si na tom žáci procvičovat třeba hledání a odstraňování závad, které jim tam učitel uměle vytvoří.

Nedílnou součástí učebny je i robotické pracoviště od firmy FANUC, které se žáci také učí programovat. Do budoucna bychom rádi nějakého robota instalovali tak, aby dokázal spolupracovat s výrobní linkou.

Znalost problematiky programování těchto zařízení je důležitá z hlediska uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Programovatelné automaty i roboti, které ve výuce využíváme, jsou v praxi v průmyslu jedny z nejrozšířenějších.