čtvrtek, 01 červen 2017 08:54

Exkurze ve firmě Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Napsal(a)
Studenti 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika na exkurzy v Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. Studenti 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika na exkurzy v Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Dne 30. května 2017 se studenti 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika zúčastnili exkurze do výrobních prostor závodu Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., kde společnost Tyco vyrábí cca 350 typů výrobků a zaměstnává nyní 1 190 zaměstnanců.

Cílem exkurze bylo seznámit se s postupy od předvýrobních a výrobních etap až po balení a přípravu hotových produktů k expedici do celého světa.

Průvodci všemi procesy nám byli p. Schejbal a p. Brožek, kteří nás detailně seznámili se způsoby zacházení s používanými plastickými hmotami od granulátů až po roztřídění výlisků podle jednotlivých komor vstřikovacích procesů (52 různých typů granulátů pro všech 350 výrobků vyráběných v obou závodech v Trutnově) a až po jejich vstup do automatizovaných linek pro výrobu síťových a telekomunikačních relé (v závodě se vyrábí každodenně cca 750 000 ks relé!), konektorů a spojovacích dílů pro solární panely, automobilní průmysl, zdravotnictví, kosmické aplikace, aj.

V průběhu exkurze jsme se setkali také s mistry z provozu výroby relé z portugalské Evory, kteří si právě prohlíželi linku, vyrábějící automobilní relé, jež má být v nejbližších hodinách přemístěna právě do Portugalska.

Ve zbytku času před oficiálním ukončením exkurze jsme stihli ještě nahlédnout do prostor vývojového pracoviště bezkontaktních konektorů ARISO, což jsou prvky nové generace přenosu energie bez galvanického vedení s krytím IP68, např. do prostor znečištěných vodou, olejem, apod. Pan Lička nás také seznámil se současným stavem vývoje a předal nám dva vzorky pro vývoj naší nové školní aplikace v rámci výuky měření nové generace ve školní laboratoři v Mladých Bukách.

Závěr exkurze proběhl v zasedacích prostorách firmy Tyco, kde se nám věnovala p. Sedláková, vedoucí personálního oddělení, která studenty úzce seznámila se společností Tyco, která celosvětově vyrábí a dodává zhruba 500 000 výrobků pro veškeré aplikace do nejširšího portfolia aplikací, jaké si je možno vůbec představit.

„Naše výrobky obvykle neuvidíte na první pohled, jsou však všude - pod hladinou, v kažké automatice, i v každém zařízení v kosmickém prostoru...“, řekla K. Sedláková.

Studentům pak zodpověděla veškeré otázky, týkající se perspektivy jejich budoucích možností uplatnění po maturitě nebo po absolvování VŠ. Všem studentům se exkurze velmi líbila.

Exkurze byla velmi zajímavá a spolu s Ing. Slaninou, učitelem automatizace na naši škole máme zato, že naše studenty v mnohém pomohla motivovat i při jejich rozhodování o jejich budoucím technickém zaměření.