středa, 25 říjen 2017 10:52

Zrodí se noví podnikatelé z řad Průmyslováků?

Napsal(a)
„Podnikání v praxi“ s M. Jiránkem a J. Mertlíkovou „Podnikání v praxi“ s M. Jiránkem a J. Mertlíkovou

V letošním školním roce se žáci 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie a management (ITM) zapojili do projektu Centra podnikání a inovací s názvem „Podnikání v praxi“.

Cílem projektu, do kterého se zapojují i další střední školy na Trutnovsku, je vzbudit u mladých lidí zájem o podnikatelské aktivity, připravit je na založení vlastní firmy a rozšířit tak počet malých a středních podnikatelů v našem regionu.

Když byla naše škola oslovena, usoudili jsme, že právě žáci oboru ITM budou těmi, kterým nejlépe tento projekt rozšíří učivo ekonomických odborných předmětů. Výuka je rozdělena do pěti tematických bloků a cílem je zpracování podnikatelského záměru na žáky vybraný nápad. Každý blok provede fázemi vytváření podnikatelského záměru, přičemž žáci pracují v týmech během každého tematického bloku a vytvářejí svůj záměr.

Již v průběhu prvního bloku se žáci rozdělili do pracovních týmů a podle výkladu lektorů začali s vytvářením svého záměru podle zvoleného cíle, který v dalších blocích postupně zpřesňují. Mezi jednotlivými týmy funguje interakce. Byl jsem mile potěšen, jak se všichni zapojili do vytváření záměrů. Objevily se velmi zajímavé myšlenky postupně se proměňující v konkrétní záměry, které bude každý tým dál rozvíjet. Všechny týmy pracují s nasazením a s elánem, své dílčí výsledky si prezentují navzájem a během dvouhodinového workshopu panuje tvůrčí atmosféra.

Dva výukové bloky již máme za sebou, čekají nás ještě další dvě pokračování, kde se účastníci dovědí, jak svůj záměr uvést do reality trhu, tedy jak se prosadit a jak si zajistit, že myšlenka může mít úspěch. Věřím, že v pátém, závěrečném bloku budou vybrány projekty, které změří síly s dalšími středoškoláky trutnovského regionu.

Poděkování patří iniciátorům tohoto zajímavého projektu, Jitce Mertlíkové a Martinu Jiránkovi, kteří vedou vzdělávací bloky. Mám velmi dobrý dojem z aktivity všech žáků. Také zpětná vazba mezi žáky je vesměs pozitivní a projekt je vnímán jako něco, co je také učení. Je možné, že se zrodí noví úspěšní podnikatelé, protože myšlenky všech týmů jsou velmi zajímavé.

Považuji tento projekt za prospěšné rozšíření výuky ekonomických předmětů, počítám proto se zapojením do této aktivity i v příštích letech. V neposlední řadě tento projekt pomáhá i učitelům pro rozšíření jejich poznatků, které mohou zapojit do výuky svých předmětů, především marketingu, managementu a ekonomiky.


Logo Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.logo ciptuLogo Královéhradecký kraj
Kurz Podnikání v praxi je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje