čtvrtek, 21 prosinec 2017 10:26

Představili podnikatelské záměry

Napsal(a)
Z prezentací podnikatelských záměrů Z prezentací podnikatelských záměrů Ondřej Michalička

Závěrečnými prezentacemi byl ukončen kurz pro středoškoláky s názvem Podnikání v praxi, který zorganizovalo trutnovské Centrum podnikání (CIPTU) pro střední školy našeho okresu. Kurzu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie a management.

Slavnostní ráz události dalo i místo pro prezentace, které jsme zvolili v malém sále Městského úřadu v Trutnově, ve kterém mj. zasedá také zastupitelstvo města. Odborná porota z řad podnikatelské veřejnosti a lidí zabývající se projekty posuzovala několik zajímavých záměrů z různých oblastí podnikatelských aktivit. Prezentovány byly projekty na prodejnu zbraní, informační systém pro domácnost, hudební klub, nebo elektronický obchod s mužskou kosmetikou.

Každý tým měl pět minut na vlastní prezentaci a dalších pět minut probíhala odborná debata s členy poroty. Ti ocenili nápady, poukázali na problematická místa jednotlivých záměrů. Žáci pohotově reagovali na dotazy porotců, a i když brali své projekty v tuto chvíli spíše jako „školní úlohu“, nevyloučili, že by se k některým mohli v budoucnu vrátit. Porota ve spolupráci s pracovníky CIPTU nyní jednotlivé projekty posoudí a vybere ty, které budou naši školu reprezentovat v soutěži mezi ostatními středními školami okresu Trutnov.

Celý kurz hodnotím jako velmi přínosné doplnění učiva ekonomických předmětů, neboť žáci si mohli prakticky vyzkoušet hned několik aktivit, které jsou spojeny s podnikáním (týmová práce, schopnost prezentace, logické myšlení, zpracování podnikatelského plánu apod.). Dále si mohli rozšířit některé partie z ekonomických předmětů, které mají ve vzdělávacím programu.

Děkuji touto cestou trutnovskému Centru podnikání CIPTU a oběma lektorům Jitce Mertlíkové a Martinu Jiránkovi a těším se na další spolupráci.


Logo Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.logo ciptuLogo Královéhradecký kraj
Kurz Podnikání v praxi je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje