úterý, 02 květen 2017 13:01

Návštěva učitelů na VUT Brno

Napsal(a)
Ze semináře Ze semináře

VUT Brno, fakulta elektrotechniky uspořádala ve dnech 29.-30. dubna 2017 seminář pro odborné učitele středních škol v oblasti elektrotechniky a automatizační techniky.

Celkem se ho zúčastnilo deset učitelů, z naší školy jsme se semináře zúčastnili čtyři, a to Ing. Beran, Ing. Gazda, p. Klouček a p. Kafka.

Měli jsme při semináři možnost popovídat si s profesory, kteří vyučují odborné předměty. Byli jsme také blíže seznámeni s osnovami bakalářského i navazujícího magisterského studia v oblasti automatizační techniky.

Velice hezké a zajímavé byly i prostory odborných laboratoří, které vysokoškolští studenti využívají při praktických cvičeních z různých předmětů, ale jsou využívány i pro výzkumné práce na různých projektech, které škola řeší.

Po ukončení odborné části pro nás Ing. Honec připravil i trochu zábavy ve virtuáliu, kde jsme se mohli virtuálně svézt na horské dráze, proletět se mezi mrakodrapy či projít se ve vysokohorském prostředí.

Přednášky byly zajímavé, seminář se vydařil. Pro příští rok prý VUT Brno chystá další, chtěli by vytvořit z těchto setkání se středoškolskými učiteli tradici.