pondělí, 26 únor 2018 10:43

Na návštěvě Městského úřadu Trutnov

Napsal(a)
Budova Městského úřadu Trutnov Budova Městského úřadu Trutnov

Jelikož se ve třetím ročníku probírá učivo o obci, její organizaci, kraji apod., navštívili studenti 3. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika dne 23. 2. 2018 Městský úřad v Trutnově, aby se dozvěděli konkrétnější informace. Proč si teorii nerozšířit o praktickou část?

Městským úřadem studenty provázel pan Ing. Radek Hojný, vedoucí odboru majetku města.

V každém podlaží se nacházejí různé odbory: živnostenský, životního prostředí, správní, rozvoje města, finanční, výstavby atd. Studenti se seznámili s náplní práce jednotlivých odborů, popř. v jaké situaci je potřeba určitý odbor navštívit. Dozvěděli se, kolik členů má zastupitelstvo, rada, kdo vyhlašuje volby, k čemu slouží velký sál...

Občas se studenti osmělili a na to, co je zajímá, se zeptali. Např. jak postupovat při pokácení stromů i na vlastním pozemku, podle čeho se určuje výše poplatku za psy, komu se pronajal areál Bojiště, zda je Trutnov bohaté město apod.

Na všechny dotazy pan Hojný fundovaně odpověděl a pak studenti už jen poděkovali a rozloučili se.