Novinky - Blog

středa, 21 červen 2023 11:42

Exkurze EVVO „Barvy a tvary Sluneční stráně“

Na začátku měsíce června se na Sluneční stráni nad Svobodou nad Úpou začala probouzet horská příroda. Právě v tuto chvíli byly ideální podmínky pro uskutečnění exkurze s žáky 1. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika

Průvodcem nám byla pracovnice KRNAP. Žáci si prohlédli nejenom ekosystém a vzácné druhy horských podmáčených luk (orchideje, suchopýr, upolín), ale také plnili zajímavé úkoly. Vrcholem byl pracovní list s botanickým zaměřením, který nakonec úspěšně vyplnili všichni žáci.

Celá exkurze byla zaplacena z mimořádných účelových prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem na podporu EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta).