čtvrtek, 05 říjen 2023 06:51

Mimořádný dar společnosti Siemens, s.r.o., závod Nízkonapěťová spínací technika, Trutnov průmyslovce Doporučený

Mimořádný dar společnosti Siemens, s.r.o., závod Nízkonapěťová spínací technika, Trutnov průmyslovce Miloš Šálek

Středeční slavnostní setkání při příležitosti převzetí daru s účastí ředitele společnosti Siemens Lukáše Adamce, hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a starosty města Trutnova Michala Rosy a dalších hostů (4. 10. 2023) na pracovišti školy v Mladých Bukách.

Dar sestává z programovatelných logických automatů (nejnovější PLC Simatic), ovládacího software a dále komponentů/výrobků Siemens, např. sad jističů, chráničů, relé, obloukové ochrany, svodiče bleskových proudů přepětí, signálky, rozvodnicové skříně, propojovací lišty, moduly světelného návěstí, atd.

Cena výše uvedeného daru činí 1,2 milionu Kč.

Věcný dar bude využíván při praktickém vyučování tříletého oboru vzdělání zakončeného výučním listem Elektrikář a při praktickém vyučování a rovněž v předmětu Automatizace a robotika čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Slaboproudá elektrotechnika. Bude využíván při výuce, zhotovování souborných ročníkových pracích a při závěrečných zkouškách a maturitních zkouškách. Komponenty/výrobky budou žáci variabilně instalovat dle zadání výukových praktických úloh na výukové panely a cvičné stěny.

Rovněž bude využíván při soutěžích ‑ Elektrikář roku, Soutěži odborných dovedností v oboru elektro. Společnost Siemens je hlavním partnerem uvedených soutěží. Poskytuje Nadačnímu fondu školy finanční prostředky na pořízení cen pro soutěžící.

V uvedených oborech vzdělání Elektrikář a Slaboproudá elektrotechnika v současné době ve škole studuje 220 žáků v denní formě studia.


Média napsali o této akci:


Média

vzpravy.cz

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás