středa, 27 březen 2024 08:40

Exkurze v Pepperl-Fuchs a výuka trochu jinak

Po roce jsme s dalšími žáky ze 4. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika vyrazili do firmy Pepperle-Fuchs, kde jsme absolvovali exkurzi.

Ve výrobě a s vývojáři této firmy jsme strávili 4 hodiny. Během tohoto času jsme společně řešili funkci indukčních snímačů, porozumění elektrickým schématům a problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC). Změna prostředí a možnost diskuze s odborníky z praxe byla pro žáky cennou zkušeností.