Výuční list
Stipendium

Strojní mechanik

 • montážní práce, údržba, servis a opravy průmyslových zařízení
 • strojní obrábění ‑ soustružení, frézování, vrtání
 • montáže a demontáže strojních celků (převodovek, vřeteníků, obráběcích strojů...)
Školní vzdělávací program:
Strojní mechanik
Kód a název oboru vzdělání:
23‑51‑H/01 strojní mechanik
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkoušky:
Ne
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
24
Zdravotní způsobilost:
Ano

Finančně podpořeno stipendiem

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor zaměřený převážně na získání řemeslných dovedností při zpracování kovů, klíčovými jsou montážní práce, údržba, servis a opravy průmyslových zařízení.

Žáci se učí v prvním ročníku potřebným znalostem v oblasti ručního zpracování kovů jako například pilování, dělení materiálů, vrtání, střihání a ohýbání materiálu. Rovněž jsou seznámeni se způsoby povrchové úpravy materiálu.

Ve druhém ročníku studia získávají žáci základní znalosti a dovednosti potřebné pro strojní obrábění - soustružení, frézování, vrtání.

Ve třetím ročníku je výuka zaměřena na montáže a demontáže nejrůznějších strojních celků (například převodovky, vřeteníky obráběcích strojů), žáci získávají praktické základy svařování elektrickým obloukem a plamenem.

Nedílnou součástí výuky je studium anglického jazyka.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích například:

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v drobných živnostenských provozovnách.

Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení používaných v nejrůznějších oblastech průmyslu (zemědělství, stavebnictví, dopravě). Uplatnění naleznou také jako kontroloři při diagnostice a měření součástí.

Jsou schopni též provozovat samostatnou živnostenskou činnost.

Další kvalifikace a nadstandardní programy

V průběhu studia může absolvent získat další odborné kvalifikace a celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ruční obloukové svařování

Ruční obloukové svařování

Průkaz odborné kvalifikace svářeče s kvalifikací pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou nebo svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

Více informací...
ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Více informací...

Podmínky přijetí

1
Splnění povinné školní docházky
2
Splnění podmínek přijímacího řízení
3
Zdravotní způsobilost

Možnost dalšího vzdělání

1
Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
2
Možnost přijetí do vyššího ročníku oboru zakončeného maturitní zkouškou

Témata odborného výcviku

 • Ruční zpracování kovů
 • Ruční pilování
 • Řezání a stříhání kovů
 • Vrtání
 • Ruční řezání závitů
 • Svrtávání a skolíkování
 • Broušení nářadí a nástrojů
 • Ruční a mechanizované nářadí
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Zaškrabávání
 • Vinutí pružin
 • Lepení kovů a nekovů
 • Tváření a tepelné zpracování kovů
 • Strojní obrábění – soustružení
 • Základní způsoby upínání nástrojů a materiálu
 • Druhy soustružnických nožů
 • Nastavení řezných podmínek
 • Soustružení vnějších čelních a válcových ploch
 • Využití koníku
 • Soustružení vnitřních ploch
 • Soustružení kuželů
 • Soustružení vnějších a vnitřních krátkých kuželů
 • Upichování
 • Zapichování
 • Řezání závitů na soustruhu
 • Rýhování a vroubkování
 • Strojní obrábění - frézování
 • Frézky
 • Frézy
 • Frézování
 • Univerzální dělící přístroj (UDP)
 • Frézování vícehranu a ozubeného kola
 • Rovinné broušení
 • Broušení válcových ploch
 • Obrážení
 • Montáž a demontáž kluzných ložisek
 • Montáž a demontáž valivých ložisek
 • Demontáž a montáž zubového čerpadla a provedení kontroly funkčnosti
 • Demontáž a montáž převodovky s čelními ozubenými koly a provedení kontroly funkčnosti
 • Demontáž a montáž převodovky s čelními a kuželovými ozubenými koly a provedení kontroly funkčnosti
 • Demontáž a montáž převodovky se šnekem a šnekovým ozubeným kolem a provedení kontroly funkčnosti
 • Pájení na měkko
 • Pájení na tvrdo
 • Sváření - svářečský kurz
 • Montáž, údržba a opravy strojů, zařízení a strojních celků
 • Provoz strojů a zařízení
 • Montáž, údržba a opravy ocelových konstrukcí
 • Montáž, údržba a opravy tekutinových mechanizmů strojů a zařízení
 • Montáž, údržba a opravy kinematických mechanizmů
 • Elektrická výstroj strojů a zařízení
Naše nabídka není u konce...

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás