Informační technologie
a management

 • podniková ekonomiky, makroekonomické ukazatele, podnikání
 • ovládání kancelářských a ekonomických programů
 • problematika marketingu a managementu
 • tvorba a správa webů (CMS systémů)
 • tvorba a úprava videí, fotografií a 2D a 3D grafiky na PC
 • návrh a realizace správy počítačových sítí a Wi‑Fi sítí
 • anglický a německý jazyk
Název školního vzdělávacího programu:
Informační technologie a management
Kód a název oboru vzdělání:
18‑20‑M/01 informační technologie
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ne

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery.

Odborný profil absolventa zahrnuje uživatelské znalosti programu pro CAD aplikace (modelování předmětů), zpracování a úpravu videa a fotografií na PC (rastrová grafika), vizualizaci a animaci, tvorbu prezentací (vektorová grafika), práci se zvukem (úprava a konverze zvukových formátů), webdesign (tvorba internetových stránek), použití multimediálních prostředků.

Absolvent se rovněž orientuje v tržní ekonomice, ovládá anglický a německý jazyk v tématech věcí denního života i v oblasti průmyslu a obchodu a zná základní právní normy související s činností firmy.

Uplatnění absolventů

Absolvent má předpoklady pro komplexní administrativně ekonomickou správu firmy se znalostmi v oblastech informačních a komunikačních technologií, právní a ekonomické oblasti na pozicích např.:

 • pracovník pro práci s aplikačními proramy (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, firemní informační systémy...)
 • pracovník grafického studia
 • pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství
 • správce operačních systémů a aplikací a pracovník uživatelské podpory
 • správce počítačových sítí
 • programátor
 • pracovník v oblasti služeb a cestovního ruchu

Podmínky přijetí

1

Vzdělání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
2

Přijímací řízení

Splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost dalšího vzdělání

1

Vyšší odborná škola

Studium na vyšší odborné škole.
2

Vysoká škola

Studium na vysoké škole.

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Informační technologie a management

Další výjimeční studenti a absolventi

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

86,2 % - SPŠ Trutnov
81,4 % - SOŠ technické
87,8 % - SPŠ Trutnov
83,8 % - SOŠ technické
92,3 % - SPŠ Trutnov
88,0 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
79,8 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
82,3 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
87 % - SOŠ technické
95,4 % - SPŠ Trutnov
81,1 % - SOŠ technické
95,3 % - SPŠ Trutnov
83,5 % - SOŠ technické
98,9 % - SPŠ Trutnov
86,9 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat