Informační technologie a management

Odborný profil absolventa zahrnuje uživatelské znalosti programu pro CAD aplikace, zpracování a úpravu videa a fotografií na PC, vizualizaci a animaci, tvorbu prezentací...

 • Název školního vzdělávacího programu: Informační technologie a management
 • Kód a název oboru vzdělání: 18‑20‑M/01 informační technologie
 • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Přijímací zkoušky: Ano
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ne
 • Určeno pro: chlapce i děvčata

Charakteristika oboru

Informační technologie a management

Studijní obor poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery.

Odborný profil absolventa zahrnuje uživatelské znalosti programu pro CAD aplikace (modelování předmětů), zpracování a úpravu videa a fotografií na PC (rastrová grafika), vizualizaci a animaci, tvorbu prezentací (vektorová grafika), práci se zvukem (úprava a konverze zvukových formátů), webdesign (tvorba internetových stránek), použití multimediálních prostředků.

Absolvent se rovněž orientuje v tržní ekonomice, ovládá anglický a německý jazyk v tématech věcí denního života i v oblasti průmyslu a obchodu a zná základní právní normy související s činností firmy.

Uplatnění absolventů

Absolvent má předpoklady pro komplexní administrativně ekonomickou správu firmy se znalostmi v oblastech informačních a komunikačních technologií, právní a ekonomické oblasti na pozicích např.:

 • pracovník pro práci s aplikačním softwarem (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, firemní informační systémy...)
 • pracovník grafického studia
 • pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství
 • správce operačních systémů a aplikací a pracovník uživatelské podpory
 • správce počítačových sítí
 • programátor
 • pracovník v oblasti služeb a cestovního ruchu

Možnost dalšího vzdělání

 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Nadstandardní programy

Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů:

Logo Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

CNA je vzdělávací program na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí.

Více informací

Logo Mikrotik

Mikrotik Academy

Správa počítačových malých a středních sítí a budování bezdrátových Wi-Fi sítí se síťovými prvky společnosti Mikrotik.

Více informací

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

Další výjimeční studenti a absolventi