Podpora polytechnického a odborného vzdělávání

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 je jedním z partnerů projektu.

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu:
02
Název operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:
02_16_034
Název výzvy:
Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Projekt

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
Předpokládané datum zahájení projektu:
1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
36
Rozpočet projektu celkem:
94 980 191,80 Kč, podíl partnera na rozpočtu celkem: 6 076 958,00 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (dále jen I-KAP I) je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK I.

Cíle realizace klíčové aktivity

Projekt podpoří realizaci takových aktivit, které vycházejí z priorit dokumentu KAP I a které doplňují či rozšiřují aktivity realizované v rámci šablon a systémových projektů nebo jinak napomohou školám dosáhnout jejich cílů. Tyto činnosti přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání a výuky, ke zkvalitnění řízení škol a podpoře pedagogických pracovníků především prostřednictvím vzájemné a návazné spolupráce pedagogů středních škol a vyšších odborných škol spolu s pedagogy mateřských a základních škol; veškeré tyto činnosti by měly probíhat v těsné vazbě na spolupráci se zaměstnavateli či dalšími relevantními subjekty, případně odbornou veřejností.

Klíčové aktivity

  • Vybavení odborných učeben pro výuku zejména v oblasti elektrotechniky
  • Úprava školních vzdělávacích programů pro efektivní využití nových technologií a vybavení
  • Spolupráce se základními a mateřskými školami a firmami v regionu
  • Aktivity pro zvýšení zájmu o technické vzdělávání

Cílová skupina

Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ), pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků


Logolink EU a MŠMT ČR.