čtvrtek, 02 únor 2017 16:51

Žáci si vyzkoušeli prakticky trigonometrii

Napsal(a)
Trigonometrie v praxi Trigonometrie v praxi Mgr. Tomáš Vaněk

Využili jsme hodiny matematiky navíc (získané díky suplování) a s dvacetimetrovým pásmem a doma vyrobenou pomůckou pro měření úhlů vyrazili ven měřit.

Žáci 3. ročníku oboru Elektrikář - silnoproud a Elektrikář - slaboproud (dnes již Elektrikář) zrovna probírají trigonometrii (část matematiky zabývající se měřením trojúhelníků).

V první hodině matematiky, která proběhla standardně ve třídě, byli žáci třídy rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina obdržela z letadla pořízený snímek nejbližšího okolí budovy školy společně se zadáním, co je třeba měřením zjistit. Následovalo překreslení situace na papír s rozmyšlením postupu a ujasněním si toho, co je třeba v terénu změřit.

Druhou hodinu jsme se již vydali ven a měřili vzdálenosti a úhly výškové i zorné. Za zmínku stojí i to, že polovina příprav se kvůli podmínkám v terénu musela na místě upravit. Kvůli sněhu se nedalo dostat až k zábradlí řeky či stěně budovy. Všude ale vypomohla matematika a nakonec byli všichni schopni dopočítat požadované délky.

Zvládli byste to i vy? Otevřete si přílohu tohoto článku a zkuste to ;-)

Trigonometrie v praxi

Trigonometrie (z řeckého trigónon, trojúhelník a metrein, měřit) je oblast goniometrie zabývající se užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících. Trigonometrie se dělí na trigonometrii rovinnou a na trigonometrii sférickou (trigonometrie útvarů na kulové ploše). Trigonometrie má základní význam při triangulaci, která se používá k měření vzdáleností mezi dvěma hvězdami, v geodézii k měření vzdálenosti dvou bodů a v satelitních navigačních systémech.

Zdroj: Wikipedia