úterý, 16 květen 2017 14:11

Prezentace žáků o jejich praxi ve společnosti Tyco

Napsal(a)
Jakub Bryknar - obor Nástrojař při prezentaci Jakub Bryknar - obor Nástrojař při prezentaci

Ve čtvrtek 11. května se ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. uskutečnilo závěrečné setkání žáků SPŠ Trutnov, kteří v této společnosti vykonávali praxi, se zástupci školy a s vedením společnosti.

Květen je měsíc, kdy pro tento školní rok končí praxe žáků učebních oborů ve firmách. Žáci na schůzce formou prezentace seznamovali vedení školy i vedení společnosti s tím, co za 4 měsíce praxe ve společnosti viděli a co se naučili. Jejich výklad sledovali se zájmem i oba ředitelé – ředitel závodu Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. Ing. Petr Pilař a ředitel SPŠ Trutnov Ing. Vladislav Sauer.

Při prezentaci praxe
Zprava: V. Sauer, P. Pilař, K. Sedláková

Předvedené žákovské prezentace byly na velmi dobré úrovni, bylo vidět, že praxe ve firmě žákům otevřela nové obzory, že se zde něco naučili a že získané vědomosti a dovednosti jim pomohou v dalším studiu.

Poděkování patří i těm zaměstnancům společnosti Tyco, kteří se v průběhu praxe o žáky starali.

Doufáme, že praxe žáků ve firmě budou pokračovat i v dalším školním roce a že tato tradice závěrečných prezentací žáků zůstane dále zachována.


Logo TE Conectivity

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí společnosti TE Connectivity, která je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky.