úterý, 20 únor 2018 08:37

Praxe našich žáků ve firmě TYCO Electronics Trutnov

Napsal(a)
Elektrikáři a nástrojaři Elektrikáři a nástrojaři

Nedílnou součástí výuky u tříletých oborů je praktické vyučování, oficiálně nazývané odborný výcvik. Praktické vyučování se provádí na pracovišti v Mladých Bukách, kde mají žáci vytvořeny ideální podmínky pro to, aby si osvojili správné pracovní návyky a postupy. Všechen čas ovšem netráví pouze v Mladých Bukách, ale mají možnost vykonávat v rámci předmětu odborný výcvik i produktivní práce přímo na pracovišti spolupracujících firem.

Jednou z nejvýznačnějších firem v této oblasti je TYCO Electronics EC Trutnov. Na jejich pracoviště každoročně dochází žáci oborů elektrikář a nástrojař. Firma se o žáky příkladně stará, každý z nich má svého garanta (instruktora), který je během jejich práce ve firmě vede po stránce odborné a učí je pronikat i do vnitropodnikových vazeb.

Praxe žáků 3. ročníku nyní už končí, žáci se vrací zpět na pracoviště v Mladých Bukách, kde bude vrcholit jejich příprava na praktické závěrečné zkoušky. Vždy před ukončením praxe ve firmě TYCO každý z žáků na semináři představuje, co ve firmě během svého působení dělal, jaké činnosti vykonával a co se naučil. Semináře se účastní vedení firmy TYCO, školu zde zastupuje ředitel školy společně se zástupcem pro praktické vyučování, vedoucím učitelem odborného výcviku a jedním z učitelů odborného výcviku.

Letos se uskutečnily dva tyto semináře, a to v závodě společnosti v Trutnově a v závodě společnosti v Trutnově -   Poříčí, kam naši žáci také docházeli. Žáci si sami připraví prezentaci, kterou přítomným sami odpřednáší a kde přítomné seznámí s náplní práce, kterou ve firmě vykonávali, přiblíží pracovní prostředí ve firmě a sami zhodnotí své působení ve firmě. Všem žákům se dle jejich slov praxe ve firmě velmi líbila, dostali spoustu užitečných rad a informací, z nichž mnohé mohou využít i při ústních závěrečných zkouškách. Všichni žáci projevili na závěr své prezentace přání, aby po ukončení studií mohli ve firmě nastoupit do zaměstnání. Tak doufejme, že se jim to podaří.