Novinky - Blog

úterý, 20 únor 2018 08:37

Praxe našich žáků ve firmě TYCO Electronics Trutnov

Elektrikáři a nástrojaři Elektrikáři a nástrojaři

Nedílnou součástí výuky u tříletých oborů je praktické vyučování, oficiálně nazývané odborný výcvik. Praktické vyučování se provádí na pracovišti v Mladých Bukách, kde mají žáci vytvořeny ideální podmínky pro to, aby si osvojili správné pracovní návyky a postupy. Všechen čas ovšem netráví pouze v Mladých Bukách, ale mají možnost vykonávat v rámci předmětu odborný výcvik i produktivní práce přímo na pracovišti spolupracujících firem.

Jednou z nejvýznačnějších firem v této oblasti je TYCO Electronics EC Trutnov. Na jejich pracoviště každoročně dochází žáci oborů elektrikář a nástrojař. Firma se o žáky příkladně stará, každý z nich má svého garanta (instruktora), který je během jejich práce ve firmě vede po stránce odborné a učí je pronikat i do vnitropodnikových vazeb.

Praxe žáků 3. ročníku nyní už končí, žáci se vrací zpět na pracoviště v Mladých Bukách, kde bude vrcholit jejich příprava na praktické závěrečné zkoušky. Vždy před ukončením praxe ve firmě TYCO každý z žáků na semináři představuje, co ve firmě během svého působení dělal, jaké činnosti vykonával a co se naučil. Semináře se účastní vedení firmy TYCO, školu zde zastupuje ředitel školy společně se zástupcem pro praktické vyučování, vedoucím učitelem odborného výcviku a jedním z učitelů odborného výcviku.

Letos se uskutečnily dva tyto semináře, a to v závodě společnosti v Trutnově a v závodě společnosti v Trutnově -   Poříčí, kam naši žáci také docházeli. Žáci si sami připraví prezentaci, kterou přítomným sami odpřednáší a kde přítomné seznámí s náplní práce, kterou ve firmě vykonávali, přiblíží pracovní prostředí ve firmě a sami zhodnotí své působení ve firmě. Všem žákům se dle jejich slov praxe ve firmě velmi líbila, dostali spoustu užitečných rad a informací, z nichž mnohé mohou využít i při ústních závěrečných zkouškách. Všichni žáci projevili na závěr své prezentace přání, aby po ukončení studií mohli ve firmě nastoupit do zaměstnání. Tak doufejme, že se jim to podaří.

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás