Novinky - Blog

pondělí, 05 prosinec 2022 08:50

Zájezd do zemí BeNeLuxu a po stopách Evropské unie

Napsal(a)

Několik posledních dní letošního listopadu bylo pro skupinu žáků všech ročníků oborů Elektronické počítačové systémy a Informatika a management naplněno poznáváním míst, kde se odehrávají důležitá rozhodnutí, která ovlivňují životy obyvatel Evropské unie. Cílem naší cesty byly státy skupiny, které už od poloviny 19. století známe jako země BeNeLuxu.

Na cestu jsme vyrazili v sobotu 26. listopadu ve večerních hodinách a čekala nás dlouhá noční cesta do první z pěti zemí. Na programu bylo vedle Nizozemska, Belgie a Lucemburska také Alsasko, součást Francie a abychom se do této oblasti dostali, museli jsme také projet Německem.

První zastávkou bylo hlavní město Nizozemí Amsterdam, které nás přivítalo zamračeným a uplakaným nedělním ránem. Po procházce uličkami centra města, které je protkáno kanály, jsme si město prohlédli také z paluby výletní lodičky. I když počasí bylo nevlídné, mohli jsme obdivovat nezvyklou architekturu tohoto hlavního města, kde ale nesídlí hlava státu. Tou je v Nizozemsku královna a její sídlo je v Haagu.

Než jsme odpoledne nabrali směr Brusel, projeli jsme nedalo městečka Naarden, místa odpočinku učitele národů J. A. Komenského. Z autobusu jsme mohli zahlédnout také Antverpy, významný belgický námořní přístav a historické město zároveň.

Celý následující den byl věnován hlavnímu městu Belgie a Evropy zároveň. Dopoledne jsme navštívili Atomium, které připomíná světovou výstavu EXPO, a expozici Mini Europe, kde jsme mohli na malém prostoru procestovat celou Evropskou unii díky zmenšeným stavbám a místům, která jsou pro každou z členských států EU charakteristické. Je zde patrné také to, že Británie už v EU není, protože tu je pomyslná značka upozorňující na opuštění území jednotného trhu. Odpoledne bylo věnováno nejdříve tzv. Evropské čtvrti, kde se nacházejí sídla hlavních institucí Evropské unie, tedy Evropské komise a Evropského parlamentu. Míjeli jsme sídlo belgického parlamentu, vládní budovy a také palác, kde úřaduje hlava Belgického království Filip. Shodou okolností jsme viděli, jak vypadá demonstrace místních odborů proti vládní politice. Na závěr bruselského dne jsme se ponořili do předvánoční atmosféry v samotném centru belgické metropole.

Poslední den naší cesty jsme zahájili ranním přejezdem Arden, kde jsme si krátce připomněli jednu z významných bitev druhé světové války, které zde proběhla. Cílem první části dne byla nejbohatší země EU a země, která má s naší země několik společných pout. Je zde pochován český král a jedno z malých náměstí nese jméno odvážného Čecha, který svým činem bojoval proti nesvobodě. Lucembursko nám nabídlo vlídné počasí, a tak procházka centrem Lucemburku kolem náměstí Jana Palacha, návštěva krypty Jana Lucemburského byla připomenutím dávných i nedávných českých dějin. Lucembursko je jediným velkovévodstvím na světě, a tak jsme si nenechali ujít ani palác panovníka tohoto malého státu, vedle kterého sídlí také parlament.

Při cestě do posledního místa naší trasy jsme projeli městečkem Schengen, kde byla podepsána smlouva o volném pohybu osob a jak známo, i naše země je od roku 2007 součástí tzv. schengenského prostoru. Tím posledním cílem bylo další z významných měst Evropské unie, metropole Alsaska Štrasburk. I v tomto městě nalezneme sídlo Evropského parlamentu, ale my jsme sem přijeli především kvůli nádhernému historickému jádru s honosnou gotickou katedrálou a také načerpat adventní čas na jednom z nejdéle existujících vánočních trzích. I když padal nepříjemný déšť, předvánoční atmosféru jsme si užili naplno.

Pak už nás čekal jen dlouhý přejezd přes Německo, abychom se kolem šesté ranní 30. listopadu v pořádku všichni vrátili domů a mohli dospat, co se v autobuse nedalo.

Děkuji kolegům Nikole Šandové, Janu Matějcovi a žákům za fotografickou dokumentaci a věřím, že se všem zájezd líbil. Poděkování patří také paní Barboře Dokoupilové, jejíž cestovní kancelář zajistila tento zajímavý zájezd.