pátek, 13 září 2019 09:34

Exkurze do lesního ekosystému

Napsal(a)
Na výstavě hub Na výstavě hub Mgr. Jaroslav Kabrhel

Jelikož je naše škola moderní ve všech odvětvích, ekologie a environmentální výchova zde má svůj význam, absolvovali žáci 1. ročníku oboru Elektrikář dne 6. 9. 2019 exkurzi do lesního ekosystému s cílem pochopit jeho fungování a prohloubit povědomí o jeho citlivosti ke změnám způsobeným člověkem.

Po cestě si prohlédli mnohé druhy stromů, orchideje a mnoho dalších zajímavých druhů rostlin. Exkurze byla započata v obci Kocbeře u Dvora Králové nad Labem, do kterého nakonec po 10 km žáci doputovali a následně na náměstí navštívili výstavu hub s okolo 300 druhy makromycetů. Na výstavě dostali odbornou přednášku z dané problematiky a mohli dané exponáty očichat, ochutnat a fyzicky prohlédnout.

Výstupem z exkurze je krátké pojednání o ekosystému lesa a jeho činitelích, které každý žák vypracoval. Vedoucí učitel exkurze a zároveň třídním Jaroslav Kabrhel oslovil předsedu mykologického kroužku Trutnov Bc. Petra Kuráňe, který doplnil exkurzi informacemi z odvětví mykologie přímo i v terénu.