úterý, 27 únor 2018 12:23

Máme finalistu ve Středoškolské soutěži ČR v kybernetické bezpečnosti

Napsal(a)
Zleva: Jakub Hájek a Tomáš Přibyl Zleva: Jakub Hájek a Tomáš Přibyl

Jakub Hájek, student 3. ročníku oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ Trutnov postoupil do finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pro rok 2017/2018.

Do druhého ročníku soutěže se zapojilo 3 061 studentů z celé České republiky. Do druhého kola soutěže postoupilo 1 852 studentů. Soutěžní výbor na svém zasedání 14. února 2018 rozhodl v souladu s pravidly, že do finále postoupí 40 nejúspěšnějších žáků (34 chlapců a 6 dívek). Náš student Jakub Hájek se umístil mezi čtyřiceti úspěšnými účastníky soutěže a postupuje do finále.

Dne 26. února 2018 přijel osobně J. Hájkovi pogratulovat a předat diplom a drobné ceny Ing. Tomáš Přibyl, Předseda výboru, European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC), který návštěvu spojil s přednáškou o kybernetické bezpečnosti našim studentům.

Tématika kybernetické bezpečnosti je dnes velmi aktuální. Na naší škole je kybernetická bezpečnost obsažena jako průřezové téma v odborných předmětech počítačové sítě, operační systémy, informační a komunikační technologie ve studijních oborech zaměřených na informační technologie: Elektronické počítačové systémy a Informační technologie a management.

Gratulujeme Jakubovi k dosavadním skvělým výkonům a přejeme hodně úspěchů ve finále, které se uskuteční v Praze na Policejní akademii ČR dne 19. dubna 2018.


logo kybersoutez 2017

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

Více o Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti