Novinky - Blog

čtvrtek, 06 červen 2019 09:02

Sportovní kurz strojařů a elektrikářů v Dolním Dvoře u Vrchlabí

Strojaři na sportovně-turistickém kurzu Strojaři na sportovně-turistickém kurzu Luboš Serbousek

Strojaři 2. ST a elektrikáři 2. S se ve dnech 20. 5.–24. 5. zúčastnili sportovního kurzu v Dolním Dvoře na chatě Mlynářka.

Část žáků se účastnila kurzu na kolech a část pěšky. Skupina cyklistů odjížděla v 8.30 hod. z Trutnova na kolech po trase Hertvíkovice, Rudník, Fořt, Lánov, Dolní Dvůr. Délka trasy 33 km. Zbytek výpravy se dopravil autobusem.

Po příjezdu následovalo ubytování, oběd a polední klid. Odpoledne byl na programu výlet po okolí. Večer jsme rozehráli turnaj ve stolním tenise a šachu.

Druhý den proběhl ve znamení výletu do Špindlerova Mlýna. Hlavním programem této akce bylo koupání ve vojenské zotavovně. Dobře naladěni

ze skvělého koupání jsme si dali pauzu na oběd. Závěr patřil krátké prohlídce

Špindlerova Mlýna a odjezd.

Třetí den byl ve znamení závodů. Dopoledne časovka pro cyklisty v délce 4 km do mírného stoupání. Závody nám pomáhali organizačně zajistit pěší, které jsme rozestavěli po trati. Odpoledne po obědě a odpočinku byl vypsán otevřený závod v běhu do vrchu. Akce se konala asi na 3 km vzdálené sjezdovce. Délka trasy závodu byla asi 900 m a převýšení 114 m.

Třetí závod se konal ve čtvrtek dopoledne jako běžecký biatlon se střelbou ze vzduchovky, přenášením břemene a hodem na cíl. Délka trati závodu byla 2,5 km v okolí chaty. Zajímavostí je, že všechny tyto závody vyhrál Ondřej Škoda.

Odpoledne měli cyklisté asi 40 km etapu a pěší se vydali na turistiku po okolí.

Večer proběhlo hodnocení kurzu, vyhlášení výsledků závodů a předání cen.

Pátek byl ve znamení balení a odjezdů.

Za pomoc při zajištění této náročné akce děkuji třídním učitelům Š. Krskové, J. Beranovi a velký dík zaslouží i J. Morávek.