úterý, 08 březen 2016 07:00

Žáci základních škol u nás konstruují a programují roboty

Napsal(a)
Z kroužku robotiky pro žáky ZŠ Z kroužku robotiky pro žáky ZŠ Luděk Dušek

Kroužek robotiky pro základní školy, původně koncipován pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, je organizačně veden podobně jako kroužek pro interní středoškolské studenty.

Robotika na naší škole předně slouží k podpoře algoritmického myšlení a rozvoji programátorských dovedností u technicky zaměřených studijních oborů, ale také naplňuje očekávání ze strany žáků základních škol, jež chtějí navštěvovat kroužek pro pobavení, vytvoření něčeho nového, zajímavého a ne se účastnit další výuky s autoritativním přístupem.

V rámci volnočasové aktivity tak žáci mohou využívat specializovaných webových stránek věnujících se právě problematice konstruování robotů s již předpřipravenými hotovými programy, nebo dále využít nativní software od Lega obsahující videotutoriály zaměřené na základy obsluhy a programování robotických modelů. Prostor je také věnován vlastní tvořivosti žáků, kdy s pomocí vedoucího kroužku mohou svůj výtvor naprogramovat.

Vedle hlavní náplně kroužku mohou žáci poznat nové přátele, případně nové spolužáky v dalším studiu. Od školního roku 2015/2016 je také robotika součástí výuky v rámci předmětu Programování a vývoj aplikací (PVA) oboru vzdělání s maturitní zkouškou Informační technologie a management.

Jsi žákem základní školy?
Zajímá tě robotika?
Chceš si postavit a oživit vlastního robota?

Přijď mezi nás! Scházíme se každé pondělí v 15:30 hod., ve Školní ul. v Trutnově, na učebně T10 (1. patro)