čtvrtek, 01 září 2022 09:54

Exkurze s tématikou EVVO

Napsal(a)

Ke konci letošního školního roku se konala exkurze s tématem EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) do ekologického centra KRTEK ve Vrchlabí spadající pod KRNAP. Žáci prvních ročníků oborů Slaboproudá elektrotechnikaStrojírenství – počítačová grafika si mohli prohlédnout moderní budovu centra a její krásné okolí v zámeckém parku ve Vrchlabí.

Odborný pracovník z KRNAPu nám následně přednesl přednášku na téma „Voda a její podoby v Krkonoších“, která byla zajímavě doplněna o několik kvízů a pracovními listy. Přednáška se věnovala jednotlivým tokům v Krkonoších a jejich důležitosti pro ekosystémy a jednotlivé druhy chráněných ohrožených rostlin a živočichů.

Náklady na dopravu a přednášku byly zajištěny z krajského rozpočtu v rámci podpory EVVO.