pátek, 15 září 2023 10:49

Naši maturanti jsou výborně připraveni na maturitní zkoušky Doporučený

Naši maturanti jsou výborně připraveni na maturitní zkoušky George Milton: pexels.com

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v září 2023 zveřejnilo souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek za jarní zkušební období roku 2023. Naši maturanti dosáhli ve společné části (didaktické testy) na úspěšnost 90,6 %, tj. o 6,7 % více než celkový průměr všech škol.

V jarním termínu konalo 94,1 % žáků naší školy maturitní zkoušky. Z tohoto počtu uspělo 76,5 % maturantů. Jedná se o srovnatelný výsledek s ostatními školami. Úspěšnost technických škol je 74,6 % a celé ČR 77,7 %. Po podzimním termínu je neúspěšnost pouze 2,5 % klasifikovaných žáků.

Celková úspěšnost

Ve společné části (státní didaktické testy) si maturanti převážně volili jako 2. povinnou zkoušku cizí jazyk. Matematiku zvolilo pouze 23,5 % našich maturantů, což se neliší od ostatních technických škol.

3 povinné zkoušky

Nadstandardně se dařilo žákům ve společné části, kde neuspělo pouze 3,5 % těch, kteří konali didaktické testy (po podzimním termínu je neúspěšnost 0 % klasifikovaných žáků). Celorepublikově neuspělo 6,7 % maturantů technických škol a 8,5 % všech škol.

Neúspěšnost didaktické testy

Maturantům se nejvíce dařilo v didaktických testech z českého a cizího jazyka. Úspěšnost z matematiky je srovnatelná s republikovým průměrem. Po podzimním termínu je úspěšnost ve všech klasifikovaných testech 100 %.

Úspěšnost ve společné části

Profilová část (školní zkoušky), kde žáci skládají zkoušky z českého jazyka, odborných předmětů daného oboru a případně z cizího jazyka, byla pro žáky nejnáročnější (úspěšnost 78,8 %). Výsledek je srovnatelný s technickými školami, kde je úspěšnost 79,2 %. Průměrná úspěšnost v ČR je 83,5 %. Po podzimním termínu je neúspěšnost pouze 2,5 % klasifikovaných žáků.

Úspěšnost profilová část

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás