Kroužek strojírenství

Cíle

Prohloubit znalosti a dovednosti žáků při kovodělných pracích.

Popis činnosti

Seznámení s možnostmi tvarování a úpravy plechu (ohýbání, stříhání a vystřihování) s použitím mechanického, elektrického a pneumatického nářadí, vlastní realizace výrobku dle návrhu žáků.

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT