Kroužek robotiky

Cíle

Podporovat v žácích zájem o technické předměty hravou formou, umožnit setkávání žáků s podobnými zájmy, zábavné rozvíjení univerzálně užitečných dovedností.

Popis činnosti

  • stavba a oživování robotů
  • spojení hardwaru a softwaru
  • rozvíjení motoriky a logiky žáků
  • základní roboti na platformě Mindstorms (LEGO)
  • náročnější roboti na platformě Dynamixel (ROBOTIS)
  • vývoj řídících programů graficky i textově
  • orientace na týmovou práci, rozdělení rolí v týmu
  • dlouhodobá koncentrace na konkrétní projekty
  • možnost výjezdu na robotické soutěže

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT