Kroužek programování

Cíle

Sdružovat žáky se zájmem o programování a vývoj aplikací, dát prostor pro konzultaci vlastních a školních projektů, schůzky existujících týmů, snaha sestavovat nové týmy.

Popis činnosti

 • vývoj desktopových a webových aplikací
 • konzultace projektů zadaných ve výuce
 • konzultace osobních projektů
 • testování technologií před zavedením do výuky
 • vývoj drobných skriptů (Python)
 • vývoj složitějších aplikací (C#)
 • vývoj webových aplikací (HTML + CSS + PHP + SQL + JS)
 • nepravidelná docházka jednotlivých členů
 • zaměřeno více na projektování než na implementaci
 • klíčový je sociální aspekt kroužku, setkávání a sdílení zájmu
 • doplněno o interakci na sociální síti Slack s podporou týmů

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT