Kroužek mechatroniky

Cíle

Soustřeďovat technicky nadané žáky s podnikavou povahou, dát jim možnost zkontaktovat se a společně pracovat na návrhu, realizaci a propagaci mechatronických zařízení.

Popis činnosti

  • návrh a stavba elektromechanických zařízení
  • návrh a výroba elektronických obvodů
  • programování mikrokontrolérů
  • orientace na týmové projekty
  • vysoce ceněna vlastní iniciativa
  • spolupráce napříč obory (SEL, EPS)
  • průchod kompletním výrobním procesem (návrh -> montáž -> programování -> zahoření)
  • vzájemné obohacování oborovými znalostmi
  • účast na soutěžích, umění sebepropagace

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT