Kroužek elektroniky a mikroprocesorové techniky

Cíle

Zdokonalování v oblasti elektroniky - hledání a odstraňování poruch spotřební elektroniky, vývoj vlastních zařízení. Zdokonalování v oblasti programování - zejména jednočipových mikrořadičů a minipočítačů.

Popis činnosti

Účastníci experimentují, objevují, hledají a odstraňují poruchy, zdokonalují manuální zručnost a uplatňují teoretické znalosti z oblasti elektroniky v praxi.Rozvíjejí zkušenosti v oblasti návrhu a výroby desek plošných spojů, pájení součástek THD i SMD. Pro návrh desek plošných spojů používají návrhový program Eagle, který je oblíbený nejenom v amatérské oblasti, ale i oblasti profesionální. K výrobě je k dispozici ruční dílna, která kromě běžného dílenského vybavení disponuje CNC frézkou pro výrobu složitějších a přesných konstrukcí.Dále se seznamují s programovacím jazykem C pro mikrořadiče. Výsledky programátorské činnosti prakticky vyzkoušejí na moderních výukových deskách osazených mikrořadiči rodiny AVR nebo vlastnoručně vyrobených deskách plošných spojů, případně zapojením na nepájivém kontaktním poli.

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT