Klub zábavné logiky a deskových her

Cíle

Klub pomáhá účastníkům uniknout od všudypřítomné elektroniky a digitalizace. Účastníci pomocí moderních, ale i starších deskových a karetních her rozvíjejí logické myšlení a také svou fantazii.

Popis činnosti

Práce s počítačem (programování, atd.) má vždy jedno omezení. Pořád je to jen naprogramovaný systém, který pracuje podle vytvořených pravidel. Náš klub přesahuje tyto hranice a nabízí zapojení technik jako je „blufování“, taktizování a obětování „pěšáků“ za účelem vyššího cíle.

Moderní deskové hry připravují různé scénáře (fantasy, sci-fi, budovatelské) a účastníci se za pomoci své logiky a následně taktiky pokouší porazit své soupeře.

Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Logo Evropské a strukturální a investiční fondy a MŠMT