Novinky - Blog

pondělí, 16 listopad 2020 09:32

Výukou robotizace jdeme s dobou Průmyslu 4.0

Robotické pracoviště FANUC Robotické pracoviště FANUC

Již druhým rokem připravujeme žáky na robotizaci ve firmách na robotických ramenech japonské firmy FANUC.

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila iniciativu Průmyslu 4.0, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Z tohoto důvodu je třeba se této problematice věnovat již na úrovni středoškolského vzdělání. Naše škola dává svým žákům této možnosti pro rozvoj v tomto odvětví pro strojírenský a elektro průmysl. Touto cestou Vás budou naši učitelé směřovat a budou k tomu využívány stále novější technologie a produkty

Očekává se, že objem robotů ve výrobě bude mnohonásobně větší, než tomu je doposud. Proto jsme schopni připravit žáky na bezproblémové začlenění ve firmách, kde se tato technologie nachází.

Závěrem je nutno říci, že na naší škole disponujeme robotickým ramenem FANUC Lr Mate 200iD ve dvou provedeních. Tento, robot je schopen manipulovat s předměty do hmotnost 6 kg. Žáci se učí práci s ramenem také ve 3D aplikaci ROBOGUIDE Rozhodně se nejedná o školní verze. Jako jedna z mála škol poskytujeme výuku přímo na továrních zařízeních FANUC. Jde nám především o to, aby to byli právě naši absolventi, kteří přispějí v průmyslu znalostí problematiky automatizace a robotizace.

Zveme každého zájemce na konzultace které se nechají uskutečnit jak na dálku v době distančního vyučování, oslovením na stránkách školy, nebo osobně sjednanou návštěvou na škole.


FANUC je jedním z nejvýznamnějších výrobců automatů, která disponuje divizí robotů. Tato společnost nabízí nejširší sortiment průmyslových robotů na světě, který zahrnuje 9 řad kloubových robotů, delta-roboty a zvláštní řady pro obloukové svařování a natírání.