Novinky - Blog

čtvrtek, 16 červen 2022 09:05

Nejen den, ale i noc ve škole, nejen s knihou…

Slovo dalo slovo a s 1.S, třídou Slaboproudé elektrotechniky, jsme se rozhodli, že uděláme naše čtenářské dílny z jednoho dne na druhý s přenocováním přímo ve škole. A tak se také před několika dny stalo!

Sraz byl po vyučování o půl čtvrté odpoledne v naší třídě. Nejdříve jsme si vytvořili příjemné prostředí ke čtení pomocí karimatek, dek, spacáků, polštářků, prostě všeho, co si kdo k tomu s sebou přinesl, aby mu bylo při čtení dobře. Nechyběly také různé variace uskupení lavic v podobě domečků, stříšek a jiných, mnohdy nedefinovatelných útvarů. Každý z nás si buď přinesl rozečtenou knihu z domova, nebo si ji mohl půjčit přímo na místě z knižní nabídky paní učitelky.

Ve čtyři byl dán pokyn k četbě přímo se zadáním prvního úkolu. Celé odpoledne se tak střídalo tiché čtení a plnění úkolů k přečteným úsekům ať už ve dvojicích, nebo písemně či nahlas před ostatními ve vytvořeném kruhu – v našem podání spíše v „bramboře“.

Unaveni četbou jsme následně vyrazili prozkoumat blízké okolí společně s panem učitelem Kabrhelem, který nás přišel navštívit a zároveň „provětrat a protáhnout“. Nasbírali jsme také biologický materiál, který jsme si pak po skupinkách prohlíželi ve třídě pod mikroskopem.

Později se k nám ve škole přidal i náš pan třídní učitel Beran a s ním jsme zavítali do nejvyšších pater naší budovy s bojovým úkolem vytvořit svítící komponenty na následné výtvarné zobrazení naší četby. Po skupinkách jsme se střídali a s velkým nasazením vyráběli a vyráběli…

Mezitím jsme zvládli i večeři. Polévku mistrovsky míchal pan učitel Kabrhel, aby se nám nepřipálila při ohřívání a řízky jistě přišly také každému vhod!

Ti, kteří měli po večeři právě volno, si mohli společně zahrát deskové hry, kterých je v nabídce naší školy již úctyhodná řada. Herní úkoly všichni plnili s maximálním nasazením jak rozumovým, tak i hlasovým a výtvarným!

To už ale za námi dorazil pan učitel Šváb a díky jeho besedě s obrazovou prezentací jsme se dozvěděli mnoho zajímavého nejen ze života v Izraeli, ale i z ostatních míst, které navštívil. My pozorně poslouchali uloženi do spacáků a pak se na závěr ptali a ptali a ptali…

Takto nám rychle hodiny ubíhaly a už tu byla půlnoc! Ke spánku jsme se odhodlávali s různou vehemencí, někteří z nás ještě na poslední chvíli plnili poslední písemný úkol spojený s četbou, který jsme měli ráno odevzdat. Nakonec se třídou rozhostilo kýžené ticho a všichni se již nechali po pestrém programu unášet do říše snů.

Ráno jsme měli budíček spojený se zvoněním na počátek vyučování. Někteří se vydali pro snídani, někteří ji měli připravenou již z domova díky hodným maminkám. Pomalu jsme se rozkoukávali do nového dne a už tu byl znovu nástup ke čtenářským dílnám a zadání nového úkolu.

Před námi ležely velké archy papírů, barvy, štětce, fixy, pastelky, pastely, lepidla, nůžky, přírodniny z vycházky, svítící komponenty a my dostali za úkol vytvořit obraz k naší čtené knize. Nebylo to těžké, ale museli jsme přemýšlet a vymyslet, jak bude náš celý obraz vypadat, ačkoliv jsme vlastně nevěděli, jak daný příběh v knize dopadne. Pustili jsme se do díla a práce nám šla docela dobře od ruky, i když ne každý z nás má zrovinka výtvarné nadání. Nakonec jsme svá díla umístili na nástěnce v naší třídě a tam si je můžete prohlédnout dodnes.

Celou akci nakonec zakončila zhodnocením naší celé práce naše paní učitelka češtiny a my se odebrali do svých domovů obohaceni o zážitky ze společně strávené noci ve škole. Snad nám tahle noc pomohla odbourat naši obecnou nechuť číst a pomůže nám to tedy i k maturitě!?