úterý, 22 září 2015 14:44

Do nového ročníku třeba i naboso, ale s chutí, říkají žáci

Napsal(a)
Z adaptačního kurzu Z adaptačního kurzu

Adaptovat se na adaptačním kurze za pomocí adaptačních her. To bývá obvyklé při nástupu do nového prostředí, kolektivu, nevyjímaje nástup do prvního ročníku střední školy.

Několik tříd prvních ročníků oborů s maturitním vysvědčením to pojalo na Střední průmyslové škole v Trutnově jinak. Rovněž třída 1. IT (obor Informační technologie a management) si spolu s třídní učitelkou naplánovala a rozložila „sebepoznávání“ na několik dnů v roce v rámci adaptačního cyklu.

První společný den mimo školu strávilo 26 žáků (18 chlapců a 8 děvčat) ve čtvrtek 17. září 2015. Ve sportovním, leckdy záměrně omšelém oblečení včetně montérek vyrazili do terénu směr Zámecký vrch. Na startovní čáře se všichni dobrovolně vzdali na celý den mobilů a pustili se do hry. Na všechny čekala řada úkolů, za které jednotlivé skupiny sbíraly body. Jedním z nich byl hned v úvodu přesun po části trasy naboso. Nikdo se překážek a úkolů nebál, všichni se je snažili s plným nasazením a odhodláním plnit, jak prostě nejlépe uměli. Někdy to bylo i o tom sáhnout si trochu na dno, ukázat svůj charakter, prostě se v novém kolektivu trochu „poodhalit“. A myslím, že to dopadlo na výbornou. Jednotlivé týmy byly posléze vyhodnoceny podle nasbíraných bodů a oceněny drobnými odměnami. Celou akci zdokumentovala pro třídu jedna ze žákyň.

V plánu máme dále uskutečnit předvánoční výlet, zimní dvoudenní pobyt na horách, letní dvoudenní pobyt na Bokouši a za čtrnáct dní celoročníkový výstup na Sněžku.