čtvrtek, 24 listopad 2022 12:01

S novinářem o novinařině a o médiích z mnoha pohledů

Napsal(a)

Předposlední listopadová středa byla pro žáky čtvrtých ročníků studijních oborů ve znamení zpráv a hlavně míst, kde zprávy vznikají. Zavítal mezi nás novinář Radko Kubičko, který pracuje v Českém rozhlase, ale můžeme ho často vidět i na obrazovce České televize nebo CNN Prima News.

Ve dvou setkáních se žáci seznámili s, jak to náš host trefně pojmenoval, mediálním dějepisem. Radko Kubičko hovořil o vývoji ve sdělovacích prostředcích v průběhu XX. století, kde bývalé Československo má své významné postavení. Příští rok to bude 100 let od zahájení rozhlasového vysílání u nás. Řeč byla i o době, která svobodným médiím u nás nepřála a kdy lidé museli informace získávat ze zahraničí, protože jim je totalitní režimy a jimi ovládaná domácí média nepřinášela. Zmíněno bylo například vysílání Svobodné Evropy, a to včetně technické stránky tehdejšího vysílání. Došli jsme k závěru, že i v době nesvobody rozhlasové vlny mnohdy dokázaly této situaci čelit.

V další části jsme se věnovali současnosti mediálního světa a pan Kubičko přiblížil své zkušenosti mj. i ze Svobodné Evropy, kde také krátce pracoval na začátku své novinářské kariéry. Představil žákům Český rozhlas a vysvětlil podstatu veřejnoprávního média.

Dotazy se věnovaly ověřování informací, rozdílu mezi veřejnoprávními a soukromými médii a dotkly se také aktuálního domácího a světového dění z pohledu práce politického komentátora. Z debaty také vyplynulo, že hodně žáků získává informace prostřednictvím sociálních sítí a že vlastně jejich prostřednictvím se také dostanou k vysílání některých pořadů Českého rozhlasu.

Setkání s novinářem Radkem Kubičkem doprovodily obrázky z rozhlasového zákulisí a z míst, odkud náš veřejnoprávní rozhlas nedávno vysílal. V jednom z oněch míst, ve vile v pražské Dykově ulici, se zrodil i jeden z nejvýznamnějších Čechů, Jára Cimrman.

Děkuji kolegyním ze sekce společenských věd za spolupráci při zajištění této akce.