středa, 07 prosinec 2022 10:40

Nadprůměrné výsledky u maturitních zkoušek 2022 Doporučený

Nadprůměrné výsledky u maturitních zkoušek 2022 Andrea Piacquadio: pexels.com

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na konci listopadu zveřejnilo souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek za jarní a podzimní zkušební období roku 2022. Naši maturanti ve srovnání s ostatními dosáhli nadprůměrných výsledků. 

celkové úspěšnosti dosáhli maturanti naší školy 92,9 %. Pro porovnání, maturanti technických škol z celé ČR dosáhli na 89% úspěšnost a maturanti ze všech typů škol celé ČR měli úspěšnost 87,5 %. 

Celková úspěšnost žáků SPŠ Trutnov u maturit 2022

Ve společné části (státní didaktické testy) si maturanti převážně volili jako 2. povinnou zkoušku cizí jazyk. Matematiku zvolilo pouze 15,7 % našich maturantů, což se příliš neliší od celorepublikového souhrnu.

Volba 2. povinné zkoušky

97,1 % maturujících žáků z naší školy ve společné části uspělo. Celorepublikově uspělo 89,8 % a z technických škol 92,5 % maturantů.

maturita 2022 didakticke zkousky

V matematice a cizím jazyce uspělo 100 % maturantů, kteří si zkoušku zvolili. Český jazyk měl neúspěšnost 2,9 %. Což je v celkovém srovnání úspěch.

maturita 2022 spolecna cast

V profilové části (školní zkoušky), kde žáci skládají zkoušky z českého jazyka, odborných předmětů daného oboru a případně z cizího jazyka, byla úspěšnost našich žáků 94,3 %. Na technických školách byla úspěšnost 91,6 % a celorepublikově 91,7 %.

maturita 2022 profilova cast