pondělí, 14 listopad 2016 14:48

Proměněná nominace školy - mimořádné ocenění společnosti Continental Trutnov

Zleva: Ing. Vladislav Sauer, Jakub Holeček, Jan Kafka Zleva: Ing. Vladislav Sauer, Jakub Holeček, Jan Kafka

Ředitel školy Vladislav Sauer se spolu se zástupcem pro praktické vyučování panem Kafkou zúčastnili slavnostního dne 11. listopadu 2016 vyhodnocení projektu „Škola firmě, firma škole“ ve společenském centru Aldis v Hradci Králové. Projekt vyhlašuje Královéhradecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou a ocenění je uděleno za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů.

Na setkání se předávala ocenění nejlepším školám a firmám za vzájemnou spolupráci. Naše škola již ocenění získala v loňském roce, proto se letos dle pravidel nemohla soutěže zúčastnit. Do projektu jsme nominovali firmu Continental Automotive Czech Republic Trutnov. Tu na vyhodnocení zastupoval personalista pan Jakub Holeček. Spolupráce školy s touto firmou je natolik významná, že firma Continental byla vybrána mezi pětici nejlépe spolupracujících firem se školou v Královéhradeckém kraji v tomto školním roce. Pan Holeček při převzetí ocenění v krátkém projevu, kromě zhodnocení spolupráce se školou, vyzdvihl skutečnost, že ve firmě potkává více než 80 absolventů naší školy. Z Aldisu si odnesl jako poděkování za spolupráci se školou plastiku rukou, které mají symbolizovat gesto spolupráce mezi firmami a školami.

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., která s více než 1.400 zaměstnanci je nejvýznačnějším zaměstnavatelem v Trutnově, již od počátku svého působení v Trutnově úzce spolupracuje se školou. Umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben.

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. nominovala školu v loňském roce za významnou spolupráci s firmou při vzdělávání a odborné přípravě žáků v projektu Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory FIRMA – ŠKOLA (viz článek Mimořádné ocenění za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů).