pátek, 31 květen 2024 06:55

Elektrikáři byli darovat krev na transfuzním oddělení nemocnice Trutnov

Druhý květnový týden se stal pro studenty třetího ročníku oboru Elektrikář nezapomenutelným dnem. V rámci exkurze se vydali do Oblastní nemocnice Trutnov, konkrétně na transfuzní oddělení, aby se seznámili s problematikou dárcovství krve a s prací personálu oddělení.

Exkurzi zahájila poutavá přednáška Mgr. Jitky Valáškové, vedoucí NLZP. Studenti s napětím naslouchali, jak zdůrazňovala důležitost dárcovství krve pro záchranu lidských životů. Dozvěděli se podrobné informace o tom, kdo může darovat krev, jak probíhá odběr a kam se krev dále zpracovává a používá. Mgr. Jitka Valášková srozumitelně zodpověděla všechny dotazy studentů, čímž rozptýlila jejich případné obavy.

Následovala prohlídka transfuzního oddělení, která studentům umožnila nahlédnout do zákulisí a seznámit se s prostředím, kde se odehrává zázrak záchrany lidských životů. Prošli odběrovým sálem, kde se odehrává samotný odběr krve, a navštívili laboratoře, kde se krev dále zpracovává a testuje. Studenti s úžasem sledovali precizní práci personálu oddělení a s respektem vnímali důležitost každého kroku v procesu dárcovství krve.

Vrcholem exkurze se stala možnost darovat krev. Tuto příležitost využila polovina studentů, kteří podstoupili odběr krve a pomohli tak pacientům v nouzi.

Exkurze na transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov se ukázala jako nesmírně cenná zkušenost pro všechny zúčastněné studenty. Byla pro ně nejen poučná a informativní, ale také silně emotivní a inspirativní. Studenti si uvědomili důležitost dárcovství krve a s hrdostí si odnášeli vědomí, že přispěli k záchraně lidských životů.

Závěrem je nutné vyjádřit velké poděkování celému personálu transfuzního oddělení Oblastní nemocnice Trutnov za laskavé přijetí, vstřícnost a ochotu sdílet informace a zkušenosti. Díky nim proběhla exkurze hladce a studenti si odnesli nezapomenutelné zážitky a cenné poznatky.

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás