čtvrtek, 18 květen 2023 09:51

OpenAI ve výuce databází

Nadějný plán využití chat.openai.com ve výuce databází a jazyka SQL s žáky 2. ročníku oboru Informatika a management se bohužel v jedné z učebních skupin zhatil kvůli přetížení serveru. S druhou skupinou se podařilo získat přístup k serveru všem a plně využít tuto platformu k naší výuce.

V dnešní digitální době se ovládání databázových systémů a jazyka SQL stává klíčovou dovedností pro mnoho IT profesionálů. Žáci získávají konkurenční výhodu a připravují se na budoucí kariérní příležitosti.

Využití chatovacího rozhraní chat.openai.com nám poskytlo příležitost komunikovat s AI asistentem, který byl „vyškolen“ na odpovídání na dotazy a problémy z oblasti IT. Měli jsme možnost zadávat dotazy týkající se struktury databází, syntaxe SQL příkazů a různých typů dotazů. AI asistent poskytoval užitečné příklady a vysvětlení, která nám pomáhala porozumět konkrétním konceptům a zdokonalovat naše dovednosti.

Nicméně jsme narazili na menší komplikace při práci s MS Access, kde jsme zjistili, že některé příkazy nešly zadat jednoduše. To žáky donutilo hledat alternativní řešení a konzultovat s učitelem, aby se naučili, jak s těmito omezeními pracovat. Ukázalo se, že s tímto konkrétním databázovým systémem je nutné přizpůsobit příkazy a použít jiné postupy.

chatopenai dotaz databaze

chatopenai dotaz databaze 2

I přes tyto menší problémy žáci byli schopni efektivně využít chat.openai.com při výuce databází a jazyka SQL. Tato interaktivní platforma jim umožnila rozšířit dovednosti, získat užitečné informace a zlepšit schopnosti v oblasti práce s databázemi.

Zároveň se ukázalo, že zatím není všespasná. Je důležité zůstat motivovanými a pružnými, abychom mohli překonat všechny překážky, které nám přijdou do cesty.

Tomáš Vaněk (s pomocí AI)