Ing. Vladislav Sauer

Ing. Vladislav Sauer

pátek, 22 duben 2016 13:55

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro uchazeče (jejich rodiče, zákonné zástupce), kteří NEBYLI přijati v prvním kole přijímacího řízení ze dne 22. 4. 2016 pro školní rok 2016-2017.

Vážení uchazeči o studium,

dovolte, abych Vám touto formou podal základní informace k průběhu prvního kola přijímacího řízení ke studiu na naší škole a zodpověděl tak množící se dotazy k přijetí či nepřijetí do zvoleného oboru.

Vedení trutnovské jednotky PGGA společnosti ABB, s.r.o. v čele s vedoucím jednotky PGGA panem Pavlem Míkem navštívilo dne 4. 4. 2016 pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách. Zde byli seznámeni  s prostory pro výuku a s vybavením školy. Reciproční návštěva učitelů z naší školy se ve společnosti ABB uskuteční 20. 4. 2016.

pondělí, 14 prosinec 2015 11:40

Continental podporuje trutnovskou průmyslovku

Dne 11. prosince 2015 převzal ředitel školy Vladislav Sauer finanční dar ve výši 50.000 Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Trutnov.

V souvislosti s přijímacím řízením a volbou oboru studia se často setkávám s níže uvedeným dotazem na elektrotechnickou způsobilost od rodičů, kteří stojí společně se svými dětmi před rozhodnutím, jakou zvolit střední školu a jaký obor.

Nemohli jste nás z nějakých důvodů navštívit v termínech Dnů otevřených dveří nebo máte raději osobnější přístup? Žádný problém... Otevřeme Vám dveře kdykoliv!

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis převzal v pátek 13. listopadu ředitel školy Vladislav Sauer mimořádné ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.

Dvacet čtyři členů klubu senioru Trutnov, pod vedením jejich předsedy pana Miroslava Šafaříka, navštívilo průmyslovku - konkrétně odloučené pracoviště pro praktické vyučování v Mladých Bukách.

V sobotu dne 17. října 2015 jsme při příležitostí Dne otevřených dveří žákům 9. tříd základních škol, jejich rodičům a zájemcům o další vzdělávání zpřístupnili všechny budovy Střední průmyslové školy.

čtvrtek, 10 září 2015 14:33

Ohlédnutí za prázdninami 2014/2015

I v letošním školním roce 2014/2015 v průběhu prázdnin probíhaly vedle běžných oprav, vedoucích ke zlepšení prostředí pro výuku žáků (např. vymalování některých učeben v budově školy ul. Horská 59, ul. Horská 618) další rozsáhlejší akce.