pátek, 16 září 2022 10:07

Slavnostní uvedení výukových stanic FESTO do výuky automatizace

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se na pracovišti školy v Mladých Bukách uskutečnila slavnostní událost – uvedení výukových stanic FESTO do výuky. Toto nadstandardní vybavení pro výuku automatizace škola pořídila díky finančnímu daru ve výši 20 000 USD od trutnovské společnosti TE Connectivity Trutnov s.r.o. Uvedení zařízení do provozu provedl pan Daniel Hrnčíř, ředitel závodu TE Connectivity v Trutnově.

Součástí slavnostního setkání bylo rovněž představení závodů závodů TE Connectivity žákům školy oboru elektrikář a nástrojař. S možnostmi provádění praktické výuky ve společnosti a s uplatněním ve společnosti po ukončení studia žáky seznámil pan Otakar Sedláček, personální ředitel společnosti. Setkání se rovněž zúčastnila paní Michaela Bednářová, která zajišťuje spolupráci společnosti a školy při provádění praxe žáků ve společnosti.

Výukové stanice FESTO tvoří stavebnicový systém pro výuku automatizace, ze kterého je možné sestavovat různé varianty automatizovaných linek, řízených programovatelnými logickými automaty. Jednotlivé moduly lze používat i jako samostatné výukové stanice. Jejich spojením se však dosáhne mnohem rozsáhlejších úloh řízení.

Společnost TE Connectivity Trutnov s.r.o. úzce spolupracuje se školou v mnoha oblastech. Umožňuje žákům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, exkurze žáků a učitelů, každoročně poskytuje finanční dar na pořízení vybavení odborných učeben. V minulých letech společnost financovala pořízení 3D scaneru do laboratoře pro strojírenská měření, darovala škole reálné výrobní zařízení – třídičku kontaktů pro výuku v oblasti automatizace. Ve společnosti každoročně absolvuje odborný výcvik či souvislou praxi cca 25 žáků školy.