pondělí, 19 listopad 2018 12:05

Další ocenění za spolupráci s firmami pro naši školu

Napsal(a)
Z předávání ocenění (Ing. Vladislav Sauer, Mgr. Martina Berdychová Z předávání ocenění (Ing. Vladislav Sauer, Mgr. Martina Berdychová

V pátek 16. 11. 2018 proběhlo v královéhradeckém Aldisu slavnostní vyhodnocení projektu Firma škole – Škola firmě za rok 2018 za účasti ředitele školy Ing. Vladislava Sauera a zástupce ředitele pro praktické vyučování Jana Kafky.

Za Královéhradecký kraj se slavnosti zúčastnili hejtman kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová. Oba představitelé kraje předali ocenění firmám i školám, za vzájemnou velmi dobrou spolupráci.

Ocenění v podobě diplomu za velmi dobrou spolupráci s firmami regionu převzal z rukou hejtmana ředitel školy Ing. Vladislav Sauer.

V závěrečné řeči hejtman poděkoval všem přítomným zástupcům škol a firem za jejich vzájemnou spolupráci, ve které vidí hlavní směr rozvoje odborného školství u nás v kraji.