Přijímací řízení

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na SPŠ Trutnov.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory středního vzdělání s výučním listem

Výsledky a důležité informace

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Výsledky a důležité informace (27. 4. 2018 od 15:00 hod.

Skupina zájemců o studium na SPŠ Trutnov

Přidej se k nám do skupiny „Chci studovat na SPŠ Trutnov“ na Facebooku a nenech si ujít důležité informace o přijímacím řízení, soutěží o věcné ceny, ukázkových hodin a dalších akcí a informací.

Přidat se ke skupině

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
18‑20‑M/01 informační technologie Elektronické počítačové systémy 4 30 Ne
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie a management 4 30 Ne
26‑41‑M/01 elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika 4 30 Ano 1)
23‑41‑M/01 strojírenství Strojírenství - počítačová grafika 4 30 Ne
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • U oborů 18‑20‑M/01 Informační technologie uveďte v přihlášce vedle kódu a názvu oboru také název školního vzdělávacího programu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.

Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené Cermatem) se koná v budovách školy v Trutnově v ulici Školní 101, Horská 618, Horská 59, vždy od 8:00 hodin.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

 • 12. dubna 2018 (1. řádný termín)
 • 16. dubna 2018 (2. řádný termín)
 • 10. května 2018 (1. náhradní termín)
 • 11. května 2018 (2. náhradní termín)
 • Uchazeč koná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce a ve 2. termínu na škole uvedené ve 2. pořadí na přihlášce.
 • Každý uchazeč, který se přihlásí na dva obory zakončené maturitní zkouškou, může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítá se pouze lepší výsledek z každého testu.

Hodnocení přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných testů (hodnocené Cermatem) – max. 100 bodů
  • hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
 2. Prospěchu na ZŠ – max. 60 bodů
  Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body.
 3. Úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 5 bodů
  Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy), hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ. Body budou přiděleny za 1. až 3. místo – v okresním kole získá uchazeč 2 body, v krajském kole 4 body, v celostátním kole 5 bodů. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže.
 • Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 1. března 2018) nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky, do 8:00 hodin, do sekretariátu školy.

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším bodovým hodnocením přijímací zkoušky. Při shodě tohoto kritéria bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

 • Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 20 bodů, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Další informace...

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
26‑51‑H/01 elektrikář Elektrikář 3 48 Ano 1)
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař 3 30 Ano 1)
23‑51‑H/01 strojní mechanik Strojní mechanik 3 24 Ano 1)
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy v tomtéž pořadí.

Pokud uchazeč podal přihlášku ke studiu na dva různé čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou na jedné škole, může vykonat přijímací zkoušku v prvním kole 2krát na téže škole v obou řádných termínech - 12. a 16. dubna 2018 (nebo v náhradních termínech 10. a 11. května 2018).

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Nejpozději do 1. března 2018 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku ke studiu ( stáhnout) do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro (doporučujeme!).

 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Nejpozději do 1. března 2018 lze přihlášku rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov

 • Uvedené podmínky přijímacího řízení jsou podmínky předpokládané. Škola si vyhrazuje právo na možnou změnu zveřejněných podmínek přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna aktuálního roku přijímacího řízení podle školského zákona 561/2004 Sb.

Informace a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Jednotná přijímací zkouška 2018 

Ilustrační testy 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum, historicky CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo přípravou reformované maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.


Časté dotazy a zasílání informací

Projděte si časté dotazy k přijímacímu řízení a ke studiu na SPŠ Trutnov nebo si nechte zasílat nově zveřejněné informace na Váš e‑mail a buďte stále v „obraze“.

Dotazy

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné?

Nic si z toho nedělejte. Jsme tu pro Vás a rádi si o tom s Vámi promluvíme!

Sekretariát
Jana Krupková
sekretářka ředitele
499813071
499814729
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte nás!

Nemohli jste nás z nějakých důvodů navštívit ve dnech otevřených dveří nebo raději preferujete osobnější přístup? Žádný problém.

Otevřeme Vám dveře ve všech našich pracovištích kdykoliv!

Předpokládaná doba (Po - Pá): 14:00 až 16:00 hod.

Pracoviště pro teoretické vyučování

 • Školní 101, Trutnov
 • Horská 618, Trutnov
 • Horská 59, Trutnov
Sekretariát
Jana Krupková
sekretářka ředitele
499813071
499814729
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště pro praktické vyučování

 • Mladé Buky 5/6
Management školy Pedagogický sbor
Jan Kafka
zástupce ředitele pro praktické vyučování
499873456
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím. Více informací...