Seznam článků

Výjimečnost studia v jednotlivých oborech

Elektronické počítačové systémy

 • kvalifikovaní učitelé profilových odborných předmětů s praktickými zkušenostmi, kteří působí rovněž jako certifikovaní lektoři programu CISCO Networking Academy a Microsoft Academy při vzdělávání dospělých
 • praktická činnost při montáži a funkčním testování hardware PC, při instalaci, konfiguraci a správě operačních systémů, návrhu a správě počítačových sítí včetně bezdrátových Wi-Fi
 • využití zkušeností z praktického provozování a udržování rozsáhlé počítačové sítě školy
 • programování v jazyku PHP, tvorba webových prezentací s využitím jazyka JAVA
 • rozvrhování a správa webových prostorů
 • tvorba interaktivních internetových aplikací s využitím moderních skriptovacích a databázových systémů
 • navrhování měřicích systémů v celosvětovém programu LabVIEW
 • možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních technologií v rámci programů Cisco Networking Academy Program, Microsoft IT Academy, ECDL
 • rozšířená hodinová dotace výuky anglického jazyka
 • účast žáků v soutěži „Středoškolská odborná činnost“
 • odborné exkurze a návštěvy významných výstav s tématikou elektrotechniky a informační a komunikační technologie
 • velmi dobré pracovní uplatnění na pozicích ve firmách zaměřených na informační a komunikační technologie (například manažer, pracovník prodeje v oblasti informačních technologií, technik, servisní technik, programátor, pracovník uživatelské podpory) i v jiných firmách nebo státní správě, zejména v oddělení informatiky (například správce sítě a aplikací, počítačový technik, pracovník uživatelské podpory)

Více o oboru Elektronické počítačové systémy