Seznam článků

Častá otázka zájemců o studium a jejich rodičů bývá:

„Co navíc může vaše škola nabídnout žákům vzhledem k ostatním školám obdobného zaměření?

Následující řádky dávají stručnou odpověď o výjimečnosti studia na SPŠ Trutnov, a to v souhrnu a rovněž dle zájmu o konkrétní obor studia. Přesvědčit se můžete například při osobní návštěvě školy při příležitosti Dnů otevřených dveří.

Výjimečnost studia na SPŠ Trutnov

Platí společně pro všechny nabízené obory

 • dobré renomé školy s tradicí, geografická poloha v centru regionu s elektrotechnickým a strojírenským průmyslem - potenciálními zaměstnavateli
 • mimořádně kvalitní materiálně technické zázemí pro teoretickou i praktickou výuku dané mimo jiné i účastí školy v projektech zaměřených na modernizaci výuky (jen za poslední 3 roky škola získala více než 45 mil. Kč)
 • stabilizovaný a obětavý kolektiv kvalifikovaných učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
 • používání multimediálně vybavených učeben – výklad podporovaný vizuální prezentací řešených příkladů výrazně zvyšuje motivaci a zlepšuje studijní úspěšnost
 • spolupráce školy s významnými firmami v regionu - zejména při zajišťování výrobní praxe žáků a odborných exkurzí, při vytváření profilu absolventa
 • rozvinuté mimoškolní aktivity (odborné kroužky, sportovní soutěže) - možnost žáků reprezentovat školu v rámci středoškolských sportovních soutěží
 • možnost individuálního studijního plánu
 • absolventi učebních oborů mohou získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy
 • velmi dobré uplatnění absolventů - možnost studia na vyšších odborných nebo vysokých školách, dobré pracovní uplatnění v průmyslových podnicích a firmách regionu
 • měsíční stipendium pro žáky v tříletých oborech ve výši až 8 tis. Kč ročně

Výjimečnost studia v jednotlivých oborech

Elektronické počítačové systémy

 • kvalifikovaní učitelé profilových odborných předmětů s praktickými zkušenostmi, kteří působí rovněž jako certifikovaní lektoři programu CISCO Networking Academy a Microsoft Academy při vzdělávání dospělých
 • praktická činnost při montáži a funkčním testování hardware PC, při instalaci, konfiguraci a správě operačních systémů, návrhu a správě počítačových sítí včetně bezdrátových Wi-Fi
 • využití zkušeností z praktického provozování a udržování rozsáhlé počítačové sítě školy
 • programování v jazyku PHP, tvorba webových prezentací s využitím jazyka JAVA
 • rozvrhování a správa webových prostorů
 • tvorba interaktivních internetových aplikací s využitím moderních skriptovacích a databázových systémů
 • navrhování měřicích systémů v celosvětovém programu LabVIEW
 • možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních technologií v rámci programů Cisco Networking Academy Program, Microsoft IT Academy, ECDL
 • rozšířená hodinová dotace výuky anglického jazyka
 • účast žáků v soutěži „Středoškolská odborná činnost“
 • odborné exkurze a návštěvy významných výstav s tématikou elektrotechniky a informační a komunikační technologie
 • velmi dobré pracovní uplatnění na pozicích ve firmách zaměřených na informační a komunikační technologie (například manažer, pracovník prodeje v oblasti informačních technologií, technik, servisní technik, programátor, pracovník uživatelské podpory) i v jiných firmách nebo státní správě, zejména v oddělení informatiky (například správce sítě a aplikací, počítačový technik, pracovník uživatelské podpory)

Více o oboru Elektronické počítačové systémy


Informační technologie a management

 • kolektiv kvalifikovaných učitelů odborných předmětů s praktickými zkušenostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií a z podnikové praxe
 • výuka dvou cizích jazyků s rozšířenou hodinovou dotací se zaměřením na konverzaci
 • důraz na znalosti z tržní ekonomiky, podnikových informačních systémů, právních norem, ekonomické činnosti firem důraz na získání praktických znalostí s používáním základních i specializovaných aplikací a počítačových systémů (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, firemní informační systémy, atd.)
 • zvládnutí zpracování a úpravy videa a fotografií na PC, vizualizace a animace, tvorbu prezentací, práci se zvukem (úprava a konverze zvukových formátů), webdesign (tvorba internetových stránek)
 • možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních technologií v rámci programů Cisco Networking Academy Program, Mikrotik Academy, ECDL
 • velmi dobré pracovní uplatnění například na pozicích: managementu firmy (manažer, asistent firmy), pracovník státní správy, v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a cestovního ruchu, pracovník institucí Evropské unie, pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství, správce operačních systémů a aplikací, pracovník uživatelské podpory, správce počítačových sítí a programátor.

Více o oboru Informační technologie a management


Slaboproudá elektrotechnika

 • elektrotechnické odborné vzdělání umožňuje získat osvědčení dle § 5, Vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • navrhování elektrických obvodů a desek plošných spojů s počítačovou podporou s možností vyrobit, osadit a oživit navržený obvod
 • výuka moderní technologie povrchové montáže (SMT) při výrobě a osazování desek s plošnými spoji
 • navrhování měřicích systémů v celosvětovém programu LabVIEW
 • výuka odborných předmětů s podporou specializovaných počítačových programů ControlWeb (řízení procesů), MultiSIM (návrhy a simulace elektronických obvodů), PADS-PowerLogic, PADS-PowerPCB (návrhy obvodů a desek plošných spojů), FluidSIM (simulace pneumatických systémů)
 • nadstandardní úroveň výuky průmyslové automatizace - systémy programovatelných logických automatů PLC SIMATIC a evropské instalační sběrnice pro domovní a průmyslové instalace EIB, pneumatické a elektropneumatické automatizační systémy
 • výuka problematiky návrhu a instalace zabezpečovacích systémů
 • absolvent ovládá instalaci a údržbu satelitní techniky, umí instalovat, propojovat a prakticky používat přístroje moderní spotřební elektroniky (domácí kina, rekordéry, televizory), má znalosti z oblasti wifi sítí, které umí vytvářet a spravovat
 • možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních technologií v rámci programů Cisco Networking Academy ProgramMikrotik Academy, ECDL
 • rozšířená hodinová dotace výuky anglického jazyka
 • účast žáků v soutěži „Středoškolská odborná činnost“
 • odborné exkurze do výrobních provozů a návštěvy významných výstav s tematikou elektrotechniky a informačních a komunikačních technologií
 • velmi dobré pracovní uplatnění např na pozicích počítačových techniků při sestavování, oživování a diagnostice počítačů, při práci s aplikačním softwarem (návrhových systémů desek s plošnými spoji, počítačových simulací elektronických obvodů, textových editorů, tabulkových a databázových programů), při tvorbě programů ve vyšším programovacím jazyce, při vytváření Wi-Fi sítí, při diagnostice elektronických zařízení, instalaci a servisu slaboproudých elektronických zařízení včetně satelitní techniky a domácí spotřební elektroniky, při tvorbě technického a programového vybavení výrobních linek využívajících jednočipových mikropočítačů, programovatelných logických automatů (PLC) a pneumatických systémů

Více o oboru Slaboproudá elektrotechnika


Strojírenství - počítačová grafika

 • výuka tradičních odborných předmětů s podporou aplikačního programového vybavení - technické kreslení, projektování a konstruování, počítačová grafika, stavba a provoz strojů, kontrola a měření, programování CNC strojů
 • nadstandardní úroveň výuky CAD aplikací - AutoCAD, Autodesk Inventor - možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk Academia Program (po prokázání nadstandardních uživatelských znalostí programů firmy Autodesk)
 • programování CNC strojů v simulovaném počítačovém režimu aplikace EdgeCAM a na produkčních CNC obráběcích strojích
 • navrhování pneumatických mechanismů výrobních zařízení z prvků firmy FESTO pomocí specializovaného počítačového programu FluidSIM
 • výuka strojírenských měření a systému řízení jakosti QTREE
 • účast žáků v soutěži „Středoškolská odborná činnost“
 • účast žáků na mezinárodní soutěži „Autodesk Academia Design“
 • tradiční soutěž žáků školy „Strojař roku“
 • rozšířená hodinová dotace výuky anglického jazyka
 • odborné exkurze do výrobních provozů firem a návštěvy významných výstav s technickou tematikou
 • velmi dobré pracovní uplatnění v široké nabídce strojírenských profesí zejména v oblasti technické přípravy (konstruování pomocí PC, tvorba technologických postupů), řízení výroby, na úseku logistiky, v útvarech řízení jakosti, oblasti managementu firmy. Rovněž velmi dobré uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti v technické oblasti.

Více o oboru Strojírenství - počítačová grafika


Elektrikář

 • elektrotechnické odborné vzdělání umožňuje získat osvědčení dle § 5, Vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • nadstandardní materiálně-technické vybavení v oblasti praktického vyučování, výuka v pěkném prostředí nově zrekonstruovaných dílen
 • rozsáhlé materiálně-technické zázemí pro vyučování odborného výcviku – cvičné panely rozvaděče, montážní stěny, sádrokartonové stěny atd.
 • kolektiv kvalifikovaných učitelů odborných předmětů s praktickými zkušenostmi v průmyslové praxi
 • výuka odborných předmětů s podporou specializovaných počítačových programů, výuka problematiky návrhu a instalace zabezpečovacích systémů a evropské instalační sběrnice pro domovní a průmyslové instalace EIB
 • navrhování elektrických obvodů a desek plošných spojů s počítačovou podporou, následná výroba, osazení a oživení navrženého obvodu
 • výuka moderní technologie povrchové montáže (SMT) při výrobě a osazování desek s plošnými spoji
 • výuka instalace a nastavení satelitní techniky a moderních přístrojů domácí spotřební elektroniky, výuka vytváření sítí Wi-Fi, výuka programování jednoduchých manipulátorů a robotů
 • výuka odborného výcviku probíhá pod vedením učitelů často přímo v „terénu“ na zakázkových pracích
 • možnost získat motivační finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši až 500 Kč měsíčně a navíc roční bonus až 4.000 Kč v návaznosti na známku z odborného výcviku na konci školního roku
 • od 2. ročníku studia možnost absolvovat část odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, přičemž měsíční odměna činí až 3.500 Kč
 • účast žáků v soutěži odborných dovedností
 • odborné exkurze do energetických provozů i elektrotechnických firem v regionu, návštěva veletrhu Ampér Praha
 • možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy

Více o oboru Elektrikář


Nástrojař

 • nadstandardní materiálně-technické vybavení pro výuku odborného výcviku na pracovišti praktického vyučování
 • programování CNC strojů v simulovaném počítačovém režimu aplikace EdgeCAM a na produkčních CNC obráběcích strojích
 • výuka odborných předmětů s podporou specializovaných počítačových programů
 • kolektiv odborně erudovaných učitelů odborných předmětů s praktickými zkušenostmi v průmyslové praxi
 • od 2. ročníku studia práce na zakázkové činnosti přímo na pracovišti praktického vyučování nebo možnost absolvovat část odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, přičemž měsíční odměna činí až 3.000 Kč
 • možnost získat motivační finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši až 500 Kč měsíčně a navíc roční bonus až 4.000 Kč v návaznosti na známku z odborného výcviku na konci školního roku
 • odborné exkurze do strojírenských výrobních firem v regionu, návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno
 • účast žáků v soutěži odborných dovedností
 • možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy

Více o oboru Nástrojař


Odlišnosti studijních oborů Elektronické počítačové systémy a Informační technologie a management

Výše uvedené obory vycházejí z jednoho rámcového vzdělávacího programu Informační technologie (18-20-M/01). Zaměření oborů je dáno rozdílným použitím disponibilních hodin při tvorbě školních vzdělávacích programů těchto oborů.

Ve stručnosti lze uvést:

Elektronické počítačové systémy

 • výuka v předmětech v oblasti informačních a komunikačních technologií zaměřena více „technicky“
 • vyšší časová dotace předmětů v odborných předmětech v oblasti ICT (operační systémy, počítačové sítě)
 • zařazeny předměty v oblasti elektrotechniky a elektroniky (základy elektrotechniky, elektronika, číslicová technika, mikroprocesorová technika, elektrotechnická měření) a v oblasti strojírenství (strojírenství, technické kreslení)

Přesná skladba vyučovacích předmětů a počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou stanoveny v učebním plánu.

.

Informační technologie a management

 • výuka v předmětech v oblasti informačních a komunikačních technologií zaměřena více „uživatelsky“
 • zařazena výuka druhého cizího jazyka
 • zařazen blok odborných předmětů ekonomických (ekonomika, písemná a elektronická komunikace, marketing a management, právo, informační systémy) a předmětů zaměřených na multimédia a počítačovou grafiku (počítačová grafika, multimédia)

Přesná skladba vyučovacích předmětů a počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou stanoveny v učebním plánu.

.